reklama

Necelá polovina populace přitom hodnotí péči státu o sociální situaci občanů jako nedostatečnou. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu, který v listopadu provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

O tom, že má sociální zabezpečení zajišťovat stát, je přesvědčeno 59 procent respondentů. Přibližně desetina je pak toho názoru, že by se o své sociální zabezpečení měli postarat spíše sami občané a necelá třetina se nepřiklání ani k jednomu z řešení. Podle autorů průzkumu převládá názor, že by tato úloha měla patřit spíše státu než samotným občanům, dlouhodobě a je poměrně stabilní.

Z časového hlediska se ale snižuje podíl těch, kteří vidí péči státu jako nedostatečnou (46 procent). Oproti loňsku klesl jejich podíl o devět procentních bodů, nejvýraznější byla tato tendence v 2012, kdy jako nedostatečnou hodnotilo péči ze strany státu 71 procent dotázaných. Že se stát stará příliš mnoho, míní v současnosti pět procent občanů, jako přiměřenou péči ji hodnotí 43 procent.

Průzkum také zjišťoval, zda se dávky a služby sociálního systému mají rozdělovat jen potřebným nebo plošně. Pouze potřebným a lidem v nouzi by dávky přidělovalo 44 procent respondentů, přibližně třetina se přiklání k názoru, že některé dávky mají být vypláceny všem bez ohledu na výši příjmu.

reklama