reklama

Podle předlohy by vlastníky značení byly přímo ze zákona Klub českých turistů a Horská služba. Klub turistů by měl na starosti označování nových tras. "Dosavadní instrumenty právní ochrany, kterých by bylo možno v této oblasti využít, jsou roztříštěné, neúplné a nepřehledné," stojí ve zdůvodnění předlohy.

"Turistické značení používáme snad úplně všichni: malé děti, rodiny s dětmi, senioři. Je to důmyslně propracovaný systém, který obdivuje, dá se říci, Evropa a svět a který tady má tradici od roku 1889," řekl dnes novinářům předseda klubu KDU-ČSL Jiří Mihola.

"Klub českých turistů značí turistické trasy od roku 1889, čili už skoro 130 let. A stále více nám chybí ten právní podklad. Na značení turistických tras přispívá stát prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj, přispívají nám na ně všechny kraje a spousta dalších obcí, ale nemáme žádnou právní osnovu na to, jak tyto trasy udržovat, jak je rozvíjet, jak je aktualizovat," řekl novinářům předseda rady značení klubu Karel Markvart. A právě v tom by zákon mohl pomoci, dodal.

Zákon by taky mimo jiné stanovil, že Klub českých turistů by musel při zřizování a změnách turistických značených tras spolupracovat například s obcemi, kraji, úřady ochrany přírody a s Horskou službou. Nutný by byl taky souhlas vlastníků pozemků.

Turisticky značené trasy by lidé využívali ze zákona na vlastní nebezpečí. Vlastníci pozemků by neodpovídali za škody na životě, zdraví a majetku, které by vznikly "působením přírodních sil a procesů, zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí a pádem lavin".

reklama