reklama

Ťok na briefingu po dnešním jednání se zástupci krajů uvedl, že podle předběžných výsledků byly v roce 2016 prostředky fondu téměř vyčerpány. „Těch peněz (z fondu) nám opravdu moc nezbývá," uvedl dnes. Přesnou částku konkretizovat nechtěl. Uvedl, že ji sdělí vládě do poloviny února.

Šéfka rezortu pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO) pak uvedla, že kraje na silnice nedostatečně využívají peněz, které jsou k dispozici z Bruselu. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) uvádí, že je k dispozici 6,8 miliardy korun z první výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v programovém období 2014 - 2020. Příjem žádostí skončí letos 31. března. Projekty musí být dokončeny do 31. října 2018.

V půlce prosince mělo MMR na stole v rámci výzvy 92 žádostí, polovinu z nich vyhodnotilo pozitivně. Kraje tak mohou počítat s částkou 2,2 miliardy korun. Dalších 22 žádostí v objemu 1,4 miliardy korun MMR momentálně vyhodnocuje, ostatní žádosti vyřadilo. K dispozici jsou tak téměř dvě třetiny z celkového objemu 10,4 miliardy korun z fondů EU.

Minimální výše podpory na jeden projekt je pět milionů korun, maximální výše není stanovena. Podpora směřuje na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic druhé a třetí třídy, které navazují na dálnice a silnice prvních tříd. Jedná se o úseky v souhrnné délce 8000 kilometrů, což je podle MMR přibližně 16 procent délky celorepublikové sítě silnic druhé a třetí třídy.

Spolu s dalšími dvěma výzvami mohou kraje čerpat celkem zhruba 30 miliard korun. Příjem žádostí ve druhé a třetí výzvě skončí až 31. října 2022.

reklama