reklama

Česká republika tak obdržela o 79,6 miliard korun více, než do rozpočtu EU odvedla a její výsledná čistá pozice je tak třetí nejvyšší od vstupu do EU. Vůbec nejvíc peněz Česko obdrželo v roce 2015. Druhým nejúspěšnějším byl rok 2013.

Významnou úlohu ve výsledné pozici ČR podle ministerstva loni sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které činily 88 miliard korun. Další významnou položku příjmů představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku za 32,3 miliardy korun.

Celkově Česká republika od svého vstupu do EU dne 1. května 2004 do 31. prosince 2016 do rozpočtu EU zaplatila 473,4 miliard a získala 1,1 bilionu korun, informuje mfcr.cz.

Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 639 miliard. Za pozitivní čistou pozicí vůči evropskému rozpočtu dlouhodobě stojí opět zejména příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky.

reklama