"Chci panu prezidentovi říci, co je vůbec agenda mého ministerstva, a také mu chci říci, co ještě plánuji do konce volebního období udělat, co je možné stihnout a co se třeba už nestihne," řekl před návštěvou Chvojka.

"Já bych byl velmi rád, kdyby se stihl zákon o sociálním bydlení, ten má jít na vládu nejpozději 8. března. Chtěl bych do 30. září představit věcný záměr zákona o lobbingu. Bylo by dobré, aby legislativním procesem prošla novela občanského soudního řádu, která se zabývá ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání, a novela o veřejném ochránci práv," uvedl ministr.

Ohledně zákona o sociálním bydlení připustil, že ho ještě čeká velká bitva, protože koaliční ČSSD a ANO mají rozdílné názory na to, jak širokého okruhu subjektů se má zákon týkat. "Cesta bude ještě velmi trnitá, ale věřím, že do konce volebního období se zákon stihne přijmout," podotkl.

S prezidentem se prý určitě dostanou také k tématu případných změn Ústavy a kulatých stolů, které Chvojka pořádá s experty na ústavní právo. "Mně jde o to, aby se po 25 letech od přijetí Ústavy věcně a odborně debatovalo nad tím, zda jsou nějaké změny potřeba, nebo ne. V tomto funkčním období bylo navrženo mnoho novel, ale vždy se řešila spíše jednotlivost bez odborné diskuse," řekl.