reklama

Podle údajů bylo v roce 2015 v ČR na 323.000 zahraničních zaměstnanců, tři čtvrtiny z nich pocházeli z EU. Nejpočetnější skupinou jsou Slováci. Největší díl cizinců našel uplatnění ve zpracovatelském průmyslu. Na místech, kde je potřeba kvalifikace, je pak čtvrtina ze zahraničních zaměstnanců a zaměstnankyň. Zbývající síly vykonávají polokvalifikované činnosti.

Migrace do Česka je hlavně ekonomická, cizinci do země přijíždějí za prací. Kolik jich podniky zaměstnávají, ale úřad práce od roku 2012 nezveřejňuje. Tehdy totiž dostal nové informační systémy, které statistiku nezaznamenávaly. I když se později úředníci vrátili ke staronovým programům, aktuální údaje na web generální ředitelství úřadu nedává. Podle jeho mluvčí Kateřiny Beránkové jsou k dispozici jen kvalifikované odhady. Z nich vycházejí i statistici.

Mezi lety 2004 až 2008 zahraničních sil v Česku přibývalo. Jen v roce 2008 počet zaměstnanců ze zemí mimo EU přesáhl o pár tisíc počet pracovníků z EU, kteří vždy převažovali. V roce 2008 evidoval úřad práce podle ČSÚ bezmála 284.600 zaměstnaných cizinců. Z nich 143.600 přijelo ze států mimo EU.

Po nástupu krize cizinců na českém trhu práce výrazně ubylo – především těch ze třetích zemích. Úřady jim přestaly vydávat povolení. V posledních letech zahraniční zaměstnanost roste. V roce 2015 počet překročil 323.200, z toho 245.000 lidí dorazilo z EU. Největší skupinu zahraničních zaměstnanců tvořili Slováci. V Česku jich v roce 2015 pracovalo přes 150.300. Následují Ukrajinci, těch v zemi mělo zaměstnání zhruba 41.850.

Téměř třetina sil z EU a víc než pětina ze třetích zemí se uplatnila ve zpracovatelském průmyslu. Podle statistiků se v poslední době dostává do popředí sektor administrativních a podpůrných činností. Práci v něm našlo 14 procent zaměstnaných cizinců, valná většina pocházela z EU.

V roce 2015 ve zpracovatelském průmyslu dělalo 77.000 občanů z EU a 17.000 cizinců ze třetích zemí. Ve stavebnictví našlo uplatnění 33.000 pracovníků z EU a kolem 10.000 ze států mimo unii. Ve vědě a v odborných profesích působilo na 18.000 euroobčanů a kolem čtyř tisíc cizinců mimo unii. Na 25.000 lidí z unie a asi 10.000 odjinud mělo práci v obchodu či při údržbě a opravách vozidel.

V roce 2008 dělalo kvalifikované činnosti předloni provádělo 60.000 cizinců z osmadvacítky a 16.000 z dalších zemí. Nekvalifikované práce pak dělalo 71.000 lidí ze třetích států a 9000 z EU. V roce 2015 už bylo v Česku na nekvalifikovaných místech 66.000 euroobčanů a 26.000 lidí ze zemí mimo unii.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama