reklama

Polovina obyvatel ČR si myslí, že množství cizinců žijících v zemi je přiměřené. Za příliš vysoký označuje počet cizinců 39 procent lidí, a jen dvě procenta se domnívají, že jich v Česku pobývá příliš málo.

Názor veřejnosti na množství cizinců usazených v Česku byl v letech 2010 až 2015 poměrně stabilní. Za příliš velké je označovala vždy přibližně polovina dotázaných. V loňském výzkumu ale došlo k významnému propadu, a aktuální šetření pokles potvrdilo. "Podobně jako v loňském roce je přiměřenosti množství cizinců žijících v ČR přesvědčeno nejvíce lidí od roku 2009, kdy byla tato otázka do našeho výzkumu zařazena poprvé," konstatuje CVVM.

Za přiměřené považují množství cizinců v Česku zejména lidé s dobrou životní úroveň, studenti a dotázaní s vysokoškolským vzděláním. "Z hlediska politických preferencí se tento názor častěji objevil u potenciálních voličů ANO," uvádí zpráva CVVM.

Březnový průzkum CVVM také zjišťoval názor veřejnosti, zda má být umožněno usadit se v Česku každému, kdo o to projeví zájem. Souhlas vyjádřila přibližně čtvrtina dotázaných. Opačný postoj zaujalo 67 procent lidí.

Pouze 3 % českých občanů zastávají názor, že cizinci by na území ČR měli mít možnost pobývat bez omezení. Necelá pětina českých občanů (17 %) naopak uvedla, že by cizincům nemělo být vůbec umožněno dlouhodobě u nás pobývat. "Názor, že by pobyt cizinců na území ČR vůbec neměl být povolen, zastávají častěji muži, lidé označující svoji životní úroveň jako špatnou, ti, kteří se na škále politické orientace řadí jednoznačně nalevo, a respondenti, kteří by ve volbách chtěli podpořit KSČM či SPD. Častěji se tento názor objevoval také mezi lidmi, kteří mezi cizinci nemají žádné přátele či známé," uvedl soc.cas.cz.

Jako nejpřijatelnější důvody pro přijímání cizinců považují Češi studium a praxi (76 procent) spolu se slučováním rodin (65 procent). "Přibližně tři pětiny českých občanů souhlasí i s přijímáním imigrantů kvůli válce, hladomoru nebo přírodním katastrofám v jejich zemi," zjistilo CVVM. Nadpoloviční většina respondentů byla vstřícná i k cizincům pronásledovaným z náboženských, rasových, či politických důvodů.

"Jako nejméně přijatelný důvod se respondentům jevilo to, že se v naší zemi cizincům prostě líbí a chtějí tady žít," uvedlo CVVM. Tato možnost byla přijatelná pro 32 procent dotázaných, zatímco 59 procent bylo proti.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama