reklama

S přijímacími zkouškami je spojen stres, jaký předtím děti většinou nezažily. Proto není vůbec neobvyklé, že se potomkovi zkouška nepovede a na vybranou střední školu jej nepřijmou. Prvním krokem rodičů by mělo být odvolání. Studenti si totiž podávají dvě přihlášky a pokud se dostanou na obě školy, zůstane místo na jedné z nich neobsazené. Odvolání je možné podat do tří dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Spousta škol ale vypsala další kola přijímacího řízení. Nejvíce volných míst mají střední odborné školy a učiliště. Volná místa ale mají i gymnázia! Přehledy volných míst zveřejňují jednotlivé krajské úřady, které jsou zřizovatelem středních škol. Důležité ale je postupovat rychle! Termíny odevzdání přihlášek do 2. kola si stanovují jednotlivé školy a mnohé je přijímají jen na začátku května.

Najít teď například v Praze pro svého potomka místo na gymnáziu je už prakticky neřešitelný úkol. Podávat lze už jen přihlášky na Karlínské gymnázium, to ale nabízí jen studium dálkovou formou. Volná místa má ještě soukromé Klasické gymnázium Modřany, kam lze podávat přihlášky do 18. května.

Místa ale nabízí několik obchodních akademií. Na té v Bubenči a Heroldových sadech jsou volná místa i na ekonomickém lyceu. Zajímavé obory lze najít i na odborných školách. Střední škola dostihového sportu a jezdectví třeba má volná místa ve studijním oboru Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport. Zájemce o studium oboru Mechanik elektronik hledá SOŠ civilního letectví v Praze 6.

Středočeský kraj zveřejnil přehled všech volných míst na středních školách v jedné tabulce. Zájemce o studium hledá třeba Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném. V Kolíně můžete studovat strojírenské obory nebo IT. V Čáslavi, v Hostivici a v Mnichově Hradišti mají volno i na gymnáziích. V Nymburku nabízí místa Střední zdravotní škola. Studovat lze i zdravotnické lyceum. Zájemce o studium vinohradnictví pak hledá Česká zahradnická akademie v Mělníku.

V Libereckém kraji se lze hlásit ještě na gymnázia v Jilemnici a v Turnově. Ekonomické lyceum nabízí obchodní akademie v České Lípě, zdravotnické lyceum pak Střední zdravotní škola v Turnově. Střední odborné školy pak nabízejí široký výběr dalších oborů.

Studenti v Jihočeském kraji se mohou hlásit už jen na gymnázium ve Vodňaněch, které má ovšem termín odevzdání přihlášek už 11. května, a na soukromé gymnázium v Táboře. Ve Volyni a ve Veselí nad Lužnicí nabízí studium přírodovědného lycea.

Na obchodní akademie se lze hlásit v Třeboni, v Blatné a v Táboře. Jižní Čechy jsou krajem rybníků. Zájemce o studium rybářství hledá Střední rybářská škola ve Vodňanech nebo Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni.

V Moravskoslezském kraji mají největší tradici školy nabízející technicky zaměřené obory a ty také nabízejí nejvíce volných míst. Pokud byste své dítě chtěli dát na gymnázium, budete se zřejmě muset spolehnout už jen na nabídku soukromých škol. Z těch veřejných vypsalo druhé kolo jen rýmařovské gymnázium.

V celém Ústeckém kraji už nenajdete žádné volné místo na gymnáziu. Druhé kolo nabízelo jen to v Duchcově a tam se zájemci mohli hlásit jen do 10. května. Uchazeče o studium by ale mohla zajímat nabídka lyceí. Studovat mohou ekonomické lyceum na obchodních akademiích v Lounech, v Mostě a v Žatci nebo technické lyceum na Střední průmyslové škole v Mostě.

Milovníci fotografie se pak mohou hlásit na Střední školu řemesel a služeb v Děčíně, která mimo jiných otevřela také obor pro fotografy. Zájemci o dostihový sport najdou obor pro potenciální žokeje na Střední škole technické v Mostě.

Na jižní Moravě lze stále najít i volná místa na gymnáziích. Studenti se mohou hlásit na gymnázia Blansku, v Moravském Krumlově, v Mikulově, v Hustopečích, a na soukromá gymnázia v Rájci-Jestřebí či v Brně. Problém nebudou mít ani zájemci o zdravotnické či strojírenské obory. Druhá kola vypsaly také obchodní akademie.

Rodiče deváťáků z Olomouckého kraje musí stále čekat, která gymnázia vyhlásí druhá kola přijímacího řízení. Část z nich stále ještě vyhodnocuje výsledky prvního kola. Pro děti s kladným vztahem k přírodě nabízí ideální možnost realizace Střední škola gastronomie a farmářství v Jeseníku, kde se mohou vyučit včelařem, zahradníkem, farmářem či chovatelem koní.

Na Vysočině pro milovníky železnice otevírá Střední odborná škola v Novém Městě na Moravě mimo jiných i obor Železničář, uzavírka přihlášek je ovšem už 12. května. Na Obchodní akademii v Jihlavě v ulici Karlíny Světlé se zase mohou hlásit zájemci o studium oboru Fotograf, který je ukončen maturitní zkouškou.

Pelhřimov by zase měli zvážit všichni, kteří předpokládají, že jejich dítě bude pokračovat na vysoké škole. Místní Gymnázium a Obchodní akademie nabízejí volná místa na gymnáziu, ekonomickém lyceu i na obchodní akademii. Na gymnázium je možné se hlásit také v Pacově a v Moravských Budějovicích.

Karlovarský kraj přeje umělecky nadaným studentům. Integrovaná střední škola v Chebu například nabízí obor Umělecká stavba hudebních nástrojů. Střední uměleckoprůmyslová škola v Karlových Varech zase otevírá obory zaměřené na výrobu a dekoraci keramiky nebo výrobu a zušlechťování skla. Na stejnou školu se mohou hlásit také zájemci o ekologii a životní prostředí, v Krušnohoří palčivá témata. Obor Průmyslová ekologie nabízí také Gymnázium a střední odborná škola v Chodově.

Což je zároveň jediná škola, která teď v kraji nabízí volné místo také pro zájemce o studium na čtyřletém gymnáziu.

V Pardubickém kraji hned tři školy v kraji nabízejí studijní obor zaměřený na masérství, konkrétně Střední zdravotnická škola ve Svitavách, a soukromé školy v Pardubicích a v Poličce. Ve Svitavách a na Anglickém gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole v Pardubicích je studium dokonce ukončeno maturitní zkouškou. Stejná škola v Pardubicích nabízí i volná místa na čtyřletém gymnáziu. Na ta se lze hlásit také ve Vysokém Mýtě, v Poličce, v Jevíčku nebo v Litomyšli.

Širokou nabídku oborů nabízejí umělecky nadaným studentům školy ve Zlínském kraji. V Uherském Hradišti je možné hlásit se na Střední uměleckoprůmyslovou školu, kde žáci mohou studovat užitnou malbu, průmyslový design, výtvarné zpracování keramiky a porcelánu nebo kamenosochařství. Obdobné obory ale zaměřené na sklářství nabízí Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí.

Zájemci o gymnázia mají šance už jen ve Valašských Kloboukách a do čtvrtka také v Kroměříži a v Holešově.

Část škol v Královéhradeckém kraji, zejména pak gymnázií, ještě neukončila přijímací řízení a neinformovala zřizovatele o tom, jestli vypíšou druhá kola přijímacího řízení. Z gymnázií určitě vypíšou druhá kola přijímacího řízení ve Dvoře Králové nad Labem, Nové Pace, Úpici nebo Broumově.

V Plzeňském kraji už mají zájemci o studium gymnázia smůlu. Všechna místa jsou obsazená. Těm, kteří vědí, že by pak rádi pokračovali ve studiu i na vysoké škole, tak nabízejí nejlepší průpravu lycea. Volná místa mají na Střední průmyslové škole stavební v Plzni nabízející technické lyceum a na Gymnáziu a Střední odborné škole v Rokycanech nabízející ekonomické lyceum.

Kraj je díky plzeňské škodovce proslulý hlavně dopravním strojírenstvím. Studium oborů pro strojírenství nabízí hned několik škol, například učiliště v Domažlicích, Střední průmyslové školy v Tachově, Klatovech a v Plzni na Borské ulici.

reklama