reklama

Jaroslav Faltýnek: "Hezké dopoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nebudu tak dlouhý jako náš pan předseda, budu podstatně stručnější, nicméně než začnu ten svůj projev, který jsem si včera večer připravil, tak bych měl jednu prosbu zejména na Českou televizi, aby, pokud možno, ve svých reportážích a informacích informovala objektivně. (Smích a potlesk v sále.) Výborně, děkuji, pane starosto.

Já mám totiž jednu osobní zkušenost z minulého týdne, v den, kdy zasedal mandátový a imunitní výbor a já jsem se tam šel obhajovat nebo na nějakou debatu, tak celý den v České televizi běžela informace minimálně třikrát až pětkrát, nevím přesně, že Jaroslav Faltýnek byl členem orgánů společnosti farma Čapí hnízdo. Už jsem to říkal několikrát, prosím ty redaktory, aby se podívali do obchodního rejstříku, já jsem opravdu nikdy v této společnosti v orgánech neseděl. Ale to není podstatné. Já jenom touto formou prosím, aby naše veřejnoprávní Česká televize aspoň sem tam informovala objektivně.

Nyní tedy k té konkrétní věci. Měl jsem vlastně poprvé možnost se seznámit s obsahem policejní žádosti minulý týden v úterý, kdy jsem tam byl se svým právním zástupcem, a tam jsem si vlastně poprvé přečetl příběh, přestože mi to nabízeli reportéři České televize už před 14 dny, tak jsem si tam přečetl příběh, jehož mám být já vlastně jedním z hlavních aktérů. Ale tento příběh se mi osobně nestal, nepřihodil, ale nalezl jsem tam nějaké střípky svých tehdy reálných prožitků a zážitků a zkušeností. A podle mého názoru je to kompilát událostí, které se sice před deseti lety odehrály, ale probíhaly trošku jinak. Množství z těch věcí jsem si už nepamatoval, samozřejmě, po těch deseti letech, ale při přečtení žádosti jsem si vše postupně vybavoval, takže, dámy a pánové, po prostudování té policejní žádosti a po konzultaci s kolegy jsem dospěl k závěru, že jak předseda Andrej Babiš, tak já a s námi i celé hnutí ANO, čelíme vlastně bezprecedentnímu pokusu o nedemokratické ovlivnění parlamentních voleb za pomoci policejních orgánů.

Teď vám řeknu, co mě k tomu přesvědčení vede.

1. Žádost o vydání v kauze staré více než deset let byla doručena do Sněmovny pouhých sedm týdnů před nadcházejícími volbami, navíc byla doručena přesně v poslední den, kdy Sněmovna ještě mohla proces o vydání vůbec zahájit. Připadá vám to jako náhoda? Zvláště v situaci, kdy existují významné pochybnosti, zda pro podání žádosti v tento okamžik jsou skutečné důvody.

2. A já se omlouvám, že se možná budu opakovat v tom, co říkal pan předseda Babiš. Nicméně za druhé vyšetřováním byl pověřen policista, u něhož byly Vrchním soudem v Praze vysloveny důvodné pochybnosti o jeho neovlivnitelnosti, profesionalitě a nestrannosti. Tento policista byl v minulosti spojován s nekalými praktikami, proti nimž jsme my, jako hnutí ANO, po celou dobu našeho politického působení bojovali a důrazně se vymezovali. To je také náhoda?

3. Celá žádost o naše vydání je plná věcných chyb, nepřesností, nepodložených fabulací a, omlouvám se za ten výraz, úplných nesmyslů. Mluvím o žádosti, jíž předcházelo rok a půl policejní šetření. Jako příklad za všechny uvedu, že policejní orgán nám klade za vinu, že jsme prodali akcie soukromé společnosti bez veřejného výběrového řízení. Tento nesmysl svědčí o nekompetentnosti policisty, který si plete povinnosti státní a soukromé společnosti. Každý, kdo kdy vlastnil třeba hospodu na návsi, dobře ví, že při prodeji vlastního majetku žádné výběrové řízení pořádat nemusí. Policejní komisař, který je pod žádostí podepsán, si dokonce nedal ani tu práci, aby si fakta, uváděná v žádosti, ověřil ve veřejně dostupných zdrojích. To je taky náhoda? A já, když jsem byl před rokem na výslechu nebo na podání vysvětlení na policii, tak ta hlavní otázka, která byla opakována ze strany pana komisaře několikrát, byla, proč jsme ty akcie neprodali ve veřejném výběrovém řízení.

A já jsem se mu marně několikrát snažil vysvětlit, že si to popletl, že to je soukromá firma. Ale my jsme ty akcie tedy prodali, ale k tomu se dostanu dál, za cenu znaleckého posudku.

Ve své žádosti také pan komisař Nevtípil píše, že akcie společnosti ZZN AGRO noví majitelé nepřevzali a nezaplatili za ně. Což je další lež. Noví majitelé akcie převzali, zaplatili za ně a pan policejní komisař má samozřejmě důkazy, které ovšem mandátovému a imunitnímu výboru zamlčel a neuvádí je ani v žádosti. Přitom předávací protokol o fyzickém předání akcií i bankovní výpisy o zaplacení kupní ceny byly policií předány. V této souvislosti si vzpomínám na dotaz kolegy Romana Sklenáka, zde nyní nepřítomného, na mandátovém výboru, který se mě ptal, jestli jsem byl fyzicky přítomen při předávání akcií. Nebyl. Pro mě to skončilo rozhodnutím představenstva a podpisem kupní smlouvy.

Celá žádost je, a je dobře, že je to dneska veřejný dokument, prošpikována výrazy jako fiktivní, účelový, návodný a podobně. Žádné důkazy o čemkoliv fiktivním, účelovém či návodném v žádosti ani ve spisovém materiálu však nejsou. Není tak jasné, v čem má fiktivnost dané transakce spočívat, natož z jakých důkazů na ni policejní orgán usuzuje. A to je taky náhoda?

Celá žádost o naše vydání byla šitá na poslední chvíli horkou jehlou s vědomím blížících se voleb a blížícího se konce mandátu této Sněmovny. Jinak si totiž nemohu vysvětlit, že komisař Nevtípil žádá o moje vydání za to, že jsem 17. listopadu 2007 schválil převod akcií, které v tento den ještě ani neexistovaly. Pouhým nahlédnutím do obchodního rejstříku, který je přístupný na internetu každému, by totiž pan komisař zjistil, že v té době byla ZZN AGRO ještě společností s ručením omezeným, která, jak ví i ten provozovatel venkovské hospody, žádné akcie nemá a mít nemůže. To je další náhoda?

Dle informací mandátového a imunitního výboru významným důkazem, který má policejní šetření posunout do další fáze, je jakýsi znalecký posudek. S jeho obsahem ovšem policejní orgány členy mandátového a imunitního výboru, kteří měli možnost nahlédnout do spisu, neseznámil. To je další náhoda?

Příslušný kontrolní orgán Evropské unie do dnešního dne nevyhodnotil, zda vůbec v případě Farmy Čapí hnízdo došlo k pochybení či nikoliv. Pan komisař však již nyní ví, že k pochybení došlo a dokonce, že toto pochybení je úmyslným trestným činem. To je další náhoda.

Za osmé. Pochybnosti ve mně vyvolal i průběh zasedání mandátového a imunitního výboru, kde jsem byl tedy poprvé a mohl jsem se toho jednání účastnit. Text návrhu usnesení byl již připraven před jeho vlastním projednáním, fyzicky ležel na stole před členy výboru. Diskuse i samotné projednání policejní žádosti tak podle mého názoru byly pouze formální i přes to, že jsem se pokusil doložit, že policie záměrně zatajuje důkazy před Poslaneckou sněmovnou. Důkazy, které tu pohádku o Čapím hnízdě bourají. Nicméně na tom textu připraveného usnesení, které máme na stole, se nezměnilo vůbec nic. Ani slovo.

A víte, ještě poznámka kolegy Humla, že se v mém případě zdá, že ta celá záležitost je nějaká ohnutá, svědčí o tom, že nejsme zdaleka sami, komu se zdá, že celá ta věc není úplná náhoda. Tím se omlouvám kolegovi Humlovi, ale prostě tak to zaznělo. Mě to tam velmi pobavilo na tom výboru a v tu chvilku jsem měl pocit, že v tom nejsem úplně sám.

Po tomto výčtu mně, kolegyně, kolegové, dovolte ještě jednou stručně zrekapitulovat, co jsem měl vlastně dle pana komisaře Nevtípila spáchat. Jak uvádí ve své žádosti Sněmovně, měl jsem spolu s kolegy z představenstva ZZN Pelhřimov, a. s., prodat nepotřebnou dceřinou společnost bez výběrového řízení dětem pana Babiše a jeho manželce. Tímto krokem jsme měli zakrýt skutečnou identitu pana Babiše. Nezdá se vám to absurdní? Aspoň právníkům v této Sněmovně? Skrývat skutečnou identitu pana Babiše tím, že to prodáme jeho dětem a jeho manželce? A podepsat účelovou a fiktivní smlouvu, to je další trestný čin, účelovou a fiktivní smlouvu na prodej akcií, a nabyvatelé si tyto akcie nepřevzali a ani je nezaplatili.

Já se znovu ptám: Je trestným činem prodat nepotřebnou firmu za cenu dle znaleckého posudku a vydělat na tom 20 procent? Ano, to je účel podnikání. Vytvářet zisk. A může se to povést někdy i bez výběrového řízení. A co je to fiktivní smlouva? Je to smlouva, která existuje, je podepsaná oběma stranami, existují doklady o zaplacení kupní ceny a předávací protokol na převzetí akcií novými nabyvateli. Tyto všechny doklady má policie k dispozici. Tak se znovu ptám, co je na této smlouvě fiktivní? A navíc, moje role, moje osobní role v tomto příběhu končí na konci roku 2007. O to, co bylo dál s prodanou společností, jsem se nezajímal. Stejně jako v případě prodeje jiných nepotřebných firem v rámci skupiny Agrofert, kterých jsem já prodával desítky, nebo jsem se podílel na jejich prodeji. Cílem bylo vždy, logicky, na takové operaci vydělat, což si myslím, že je v podnikání normální.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi známa i snaha některých z vás bagatelizovat načasování doručení žádosti. Znám ten argument, že každý rok se konají nějaké volby a policie by tak nemohla vůbec konat. Ale přiznejme si, že stojíme pár týdnů před celostátními volbami, které se konají jednou za čtyři roky a mají rozhodnout o dalším směřování naší země. A to určitě není náhoda. Nemohu se zbavit dojmu, že projednávání našeho vydání k trestnímu stíhání má sloužit k jedinému účelu, a to je poškození našeho mediálního obrazu. Férová politická soutěž podle mého názoru byla nahrazena mediální policejní hrou, při které je zpochybňována moje dosavadní manažerská kariéra a moje profesní i osobní čest.

A já si dovolím tvrdit, že jde o poslední zoufalý pokus zvrátit dosud demokraticky probíhající proces volebního boje, v němž jsou kriminalizováni a dehonestováni čelní představitelé politické strany nebo hnutí, jejíž preference dosud nasvědčovaly možnému úspěchu.

Jedním ze stěžejních cílů našeho hnutí, který byl vytyčen a prosazován vlastně celé čtyřleté volební období, byl boj proti korupci, pletichaření. A právě žádost o vydání mé osoby, aspoň já to tak vnímám, k trestnímu stíhání je vyústěním tohoto boje. Já jsem před svým působením v politice - nebo ve vysoké politice, protože jsem dlouho působil v politice komunální - působil v komerční sféře, v níž nejsou promíjeny chyby ani osobní selhání a osobní odpovědnost máte za každé jednotlivé rozhodnutí. A pokud by podobným způsobem, jako v mém případě, byly účelově vytrženy z kontextu nějaké kroky nebo nějaká jednání určitých osob a uměle pospojovány vlastně s jednáním jiných osob, lze ad absurdum kriminalizovat každého, kohokoli z nás. Já vím, že Sněmovna není soud a nemůže posuzovat vinu, či nevinu kohokoli z nás tady. Ale děsí mě, že ve Sněmovně není ani ochota vnímat konkrétní lži a fabulace v žádosti o vydání poslanců.

Dámy a pánové, cílem mého vystoupení není vás žádat nebo prosit, abyste mě nevydávali, nebo nás nevydávali, protože se toho nebojíme. My jsme nic špatného neudělali a pravda nakonec stejně vyjde najevo. Já jsem přesvědčen, že celé vyšetřování udělení dotace na farmu Čapí hnízdo je, jak už jsem to tady mnohokrát řekl, policejní fabulací a nikdy by k němu nedošlo, kdybychom - Andrej Babiš, já - nebyli v politice. A já se nebudu účastnit této špinavé hry tím, že bych vám doporučoval nebo žádal, jak máte hlasovat.

Dnešní hlasování ve skutečnosti bude největším testem nás všech a s námi české demokracie. Moji předřečníci i já - nebo můj předřečník, ale určitě budou i další - jsme prokázali, že tzv. kauza farmy Čapí hnízdo i žádost o naše vydání je politickou kauzou a my všichni, jak tu stojíme, sedíme, jsme vlastně slýchali už před volbami dlouhé měsíce, že nás policie začne stíhat těsně před volbami. Celé měsíce to bylo veřejným tajemstvím, že máme být obviněni - pan předseda Babiš a já. A je proto jen na vás a na vašem svědomí, jak dnes budete hlasovat. Andrej Babiš ani já dnes nemůžeme podle mého soudu prohrát. Když nás vydáte, bude to naše morální vítězství, když nás nevydáte, bude to naše morální satisfakce.

Závěrem bych vám rád řekl, že já sám budu hlasovat pro své vydání. Jsem totiž životním optimistou a věřím, že žiju v právním státě. Věřím v profesionalitu státních zástupců a nezávislost soudu. Neudělali jsme nic špatného, natož nezákonného. A pravda nakonec, si myslím, že zvítězí, a my očistíme své jméno. V našem případě a ke škodě české demokracie bohužel až po volbách, protože do voleb se nestane asi nic. Ale účel tohoto politického komplotu poškodit naše hnutí byl naplněn, ale taková je bohužel zatím naše česká politika. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)