reklama

Tradice mikulášských nadílek se připomíná už od středověku a je rozšířena po celém křesťanském světě. Svatý Mikuláš je považovaný za ochránce víry před pohanstvím, zachránce nespravedlivě obviněných a patrona mnoha profesí a řemesel a patří k nejuctívanějším svatým v celém křesťanství.

V českém etnografickém prostředí se do tradice mikulášských obchůzek prolínaly i světské a pohanské obřadní zvyky. Na českém venkově se kdysi do průvodu za Mikuláše řadili i kominíci, husaři, žid, bába s nůší nebo mouřenín. Zatímco jejich úkolem většinou bylo strašit a trestat, laskavý Mikuláš zkoušíval děti z náboženství, chválil, odměňoval a nosil jim radost a dárky. Tím nejtypičtějším bylo pečivo z perníku.

Mikulášský svátek využívají některé organizace i k charitativní činnosti. Například Společnost pro ranou péči opět pořádá mikulášskou sbírku, při které budou dnes na mnoha místech ČR dobrovolníci vybírat peníze na pomoc rodinám, které pečují o postižené děti do sedmi let. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vedle toho dnes pořádá v Praze Mikulášský charitativní bazar.

reklama