reklama

Obyvatelé by mohli podle návrhu rozhodovat ve všelidovém hlasování téměř o čemkoli. Protože se jedná o ústavní zákon, v obou parlamentních komorách by musel získat nejméně třípětinovou podporu.

Obdobný návrh předkládal v minulém volebním období tehdy ještě Okamurův Úsvit. Sněmovna předlohu zamítla už v úvodním kole.

Referendum by se nesmělo podle předlohy SPD týkat jen otázek směřujících ke změně podstatných náležitostí demokratického řádu a ke zrušení nebo omezení základních práv a svobod. Vyloučeny by byly také otázky, které by nebyly v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodního práva a k zásahům do soudní moci. O přípustnosti všelidového hlasování by rozhodoval Ústavní soud.

Obecné referendum by mohli vyvolat obyvatelé peticí s nejméně 100.000 podpisy, nebo vláda. Samotné hlasování by vyhlašoval prezident potom, co by Ústavní soud shledal, že je přípustné. Hlasování by se muselo konat do roka, nejdříve ale za půl roku, aby byl podle zdůvodnění čas