ČNB již loni v červnu ve zprávě o finanční stabilitě označila za nejvýznamnější riziko roztáčení spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení. "Podmínky pro naplňování tohoto rizika nadále existují. Nově provedený modelový odhad indikuje ke druhému čtvrtletí 2017 nadhodnocení cen bytů o zhruba deset procent," uvádí centrální banka.

Ta dále konstatovala, že většina bank splňuje souhrnný kapitálový požadavek s dostatečnou rezervou. "Kapitálové přebytky domácích bank se mohou ovšem postupně snižovat vlivem růstu úvěrových portfolií a výplaty dividend," upozornila.

Podíl úvěrů se selháním na celkových úvěrech se snížil na 3,1 procenta. Tím se přiblížil nejnižším hodnotám z roku 2007 (2,6 procenta). "Vývoj bankovního sektoru zůstal v průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2017 příznivý," konstatovala ČNB.

Centrální banka ale upozornila, že řada finančních institucí nedodržovala doporučená omezení ČNB ohledně výše hypoték. V dubnu 2017 banka doporučila neposkytovat hypotéky nad 90 procent LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) a omezit i hypotéky nad 80 procent. Takových nově uzavřených hypoték mohou banky poskytnout jen 15 procent. "Podíl úvěrů poskytnutých s LTV 80-90 procent činil ve druhém čtvrtletí 2017 28 procent, čímž byl na agregované úrovni překročen doporučený podíl o 13 procentních bodů," uvádí dokument.