reklama

Pro podezření z dotačního podvodu kvůli padesátimilionové dotaci na stavbu rekreačního a konferenčního areálu obvinila policie premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka.

Dotační úřad ROP Střední Čechy nyní řeší, zda zahájit správní řízení s příjemcem dotace. Ředitel úřadu Kamil Munia ČTK už v únoru řekl, že další postup bude konzultován s nezávislou právní kanceláří. Její doporučení ale zatím není známo. "Právní analýza v případě projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo probíhá, dosud nebyla ukončena. Další kroky včetně případné daňové kontroly budou učiněny až na základě závěrů z této analýzy," uvedl Munia.

Odmítl zároveň vyjádření krajského zastupitele za ODS Michaela Pánka, že letos hrozí promlčení případu. Pánek tvrdí, že možnost požadovat zpět neoprávněně získanou dotaci končí po deseti letech od jejího získání. Výbor ROP Střední Čechy ji přitom schválil v srpnu 2008. "Přístup Středočeského kraje ke kauze Čapího hnízda na mne působí dojmem, že záměrně čekáme, až tato lhůta uplyne, aby Andrej Babiš nemusel dotaci na Čapí hnízdo vracet," prohlásil Pánek.

Munia to ale vidí jinak. "Dle našeho právního názoru desetiletá lhůta pro možnost požadovat vrácení dotace za porušení rozpočtové kázně v tomto případě letos neuplyne," upozornil. Poukázal na to, že podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze odvod uložit do deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byla porušena rozpočtová kázeň. "Přičemž za den porušení rozpočtové kázně lze v tomto konkrétním případě považovat den připsání peněžních prostředků na účet příjemce," upřesnil. Další podrobnosti nechtěl sdělit.

reklama