reklama

Právě nezvládnutím řízení podniku při likvidaci kůrovcové kalamity ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO) zdůvodnil Szórádovo odvolání. Podle Szóráda to není objektivní vysvětlení.

Szórád uvedl, že na několika krátkých schůzkách s ministrem Milkem nedostal dostatečnou příležitost mu záležitosti řádně ozřejmit, vysvětlit příčiny problému a navrhnout řešení. "Zpracované materiály a výzvy k řešení mimořádných situací zůstaly nenaplněny a je bezpochyby, že se mi nepodařilo rozptýlit jeho nedůvěru v mou osobu," uvedl Szórád.

Chřadnutí lesů spojené s kůrovcovou kalamitu lze podle něj v Česku zaznamenat s různou intenzitou od 90. let minulého století, přičemž se zvětšuje s rostoucími klimatickými extrémy. "Podnik přijal řadu organizačních a provozních opatření a dlouhodobě předkládal návrhy k řešení situace, které se ovšem nepodařilo prosadit. Obávám se, že bez širší spolupráce napříč resorty nebude v silách podniku, natož jednotlivce, byť v pozici generálního ředitele, s tímto stavem, který překračuje meze standardu, něco reálně udělat," uvedl Szórád.

Podnik je podle něj v pozici veřejného zadavatele a nemůže tak pružně reagovat na vznikající situace a přijímat rychlá řešení. Stát by měl podle Szóráda operativně umožnit výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek. A to vyhlášením krizového stavu nebo zřízením pozice vládního zmocněnce, který bude oprávněn výjimku v zájmu řešení mimořádných situací udělit.

Problémem při likvidaci kalamity je podle Szóráda i nedostatek pracovníků. "Je nezbytné zjednodušit a ujasnit pravidla pro zaměstnávání zahraničních pracovníků, zejména z Ukrajiny a Srbska," uvedl.

Szórád také uvedl, že okolní státy uvolnily na podporu vlastníků lesů významné sumy na překonání krize vyvolané kalamitami a pádem cen. "Zejména Bavorsko pružně uvolnilo částku 100 milionů eur (2,5 miliardy korun) a umožnilo finančními podporami vlastníkům lesa akceptovat významné snížení cen dříví. V České republice se obdobný krok neudělal. Pak je pochopitelné, že se nepříznivý cenový vývoj musí odrazit ve výsledcích hospodaření jednotlivých vlastníků," uvedl Szórád.

Lesům ČR v letošním prvním čtvrtletí klesl hrubý zisk meziročně o 27 procent na 1,25 miliardy korun. Do zisku i tržeb se podle podniku negativně promítlo významné snížení cen dřeva.

Milek řízením podniku dnes pověřil dosavadního ředitele lesního a vodního hospodářství Lesů ČR Tomáše Pospíšila. O situaci a řešeních kalamity bude v úterý jednat meziresortní skupina za účasti premiéra v demisi Andreje Babiše a ministrů zemědělství a životního prostředí Jiřího Milka a Richarda Brabce.

reklama