reklama

Vilček objevil látku, která se stala základem pro lék na některá závažná autoimunitní onemocnění. Dnes se lék používá po celém světě a pomáhá více než třem milionům pacientů. "Svojí vědeckou a výzkumnou prací přispěl zásadním podílem k pokroku vědy i současné medicíny. O jeho vysokých odborných kvalitách svědčí řada již udělených ocenění. Velmi si vážím nejen jeho celoživotní práce, odbornosti, ale také především jeho lidských kvalit. Pro Univerzitu Karlovu je velkou ctí udělit Jánu Vilčekovi čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa," uvedl rektor UK Tomáš Zima.

Přední imunolog je autorem či spoluautorem přibližně 350 textů v renomovaných vědeckých časopisech a také autorem několika vědeckých knih. Je autorem 20 patentů.

Martin, který dostal čestný doktorát v oblasti filozofických věd, se ve svém bádání zaměřil na akustiku a lingvistiku. Působil na více univerzitách v Kanadě a v Belgii, jeho posledním působištěm byla Univerzita Paris - Diderot, kde je dnes emeritním profesorem. Navrhl a sestrojil řadu elektronických zařízení pro analýzu melodie v reálném čase. Jeho přístroje se používají na zhruba 150 univerzitách.

Podle Marie Dohalské z katedry fracouzského jazyka na UK byl Martin v kontaktu s českými lingvistiky již od roku 1970. "Intenzivní a trvalá spolupráce vědecká, odborná i pedagogická pak začala počátkem 90. let, kdy prof. Martin inicioval pravidelná pozvání fonetiků z UK. Pro fonetiky UK se tak otevřel přístup k stážím, konferencím i dlouhodobým přednáškovým pobytům v rámci fonetické laboratoře Univerzity Paříž - Diderot," uvedla Dohalská.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama