reklama

Právy handicapovaných se kancelář veřejného ochránce práv v minulosti už zabývala, řešila však jen jednotlivé stížnosti, například v sociálním zabezpečení. Nyní se ombudsmanka bude díky novele zákona právy lidí s postižením věnovat komplexněji, její dosavadní působnost se rozšíří například o průzkumy, vydávání zpráv či osvětové činnosti. V případě shledání systémového nedostatku bude dávat doporučení vládě.

Poradní orgán by jí měl pomoci definovat úkoly, jimiž je třeba se zabývat. Scházet se bude čtyřikrát do roka. "Úkolem poradního orgánu je získávat od lidí se zdravotním postižením podněty a náměty pro činnost ombudsmanky," uvedla mluvčí. Nominace do něj vzešly z výjezdů ombudsmanky do krajů, na kterých se setkávala s lidmi se zdravotním postižením a se zástupci příslušných organizací. Sešlo se 101 nominací.

Kromě Spilkové a Urbanové v poradním orgánu zasednou Ivana Recmanová, která se zabývá problematikou žen se zdravotním postižením, Agáta Zajíčková a Petr Špaček z organizace Fokus podporující lidi s duševním onemocněním, ředitelka České asociace paraplegiků Alena Jančíková nebo Jiří Černý, který se věnuje podpoře zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Členy budou i místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a člen Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením Jan Uherka, ředitelka organizace Rytmus hájící práva lidí s mentálním postižením a poskytující sociální služby Pavla Baxová, členka Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR Helena Plachá a ředitelka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením Camille Latimier a zástupce skupiny lidí s mentálním postižením Marek Richter, kteří mají dohromady jeden hlas.

Česká republika se zavázala k plnění mezinárodní dohody o právech postižených lidí zhruba před osmi lety, donedávna ale neurčila, kdo by měl na její dodržování dohlížet. Na ombudsmana padla volba podle zdůvodnění kvůli tomu, že je nezávislý na ostatních složkách moci.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama