reklama

Zvuková ochranná známka se bude vyjadřovat předložením audionahrávky nebo zachycením v notovém zápisu. Úřady budou mít možnost stanovit, v jakém formátu budou přijímat takové známky k zápisu. Multimediální ochranná známka tvořená kombinací obrazu a zvuku se bude předkládat jako audiovizuální nahrávka.

Vláda navrhovala, aby poslanci schválili změnu ve zrychleném režimu již v prvním čtení, to ale vetovaly kluby Pirátů a TOP 09. Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek to zdůvodnil tím, že jde o rozsáhlý návrh, který by měl být řádně projednán.

Návrh novely usiluje o soulad systému ochranných známek ČR se systémem ochranné známky Evropské unie. Omezuje bezdůvodné rozdíly v právní úpravě. "Mezi hlavní cíle nové úpravy patří také výslovné umožnění zamítnutí ochrany z důvodu existence staršího práva představujícího odrůdu rostlin, označení původu či zeměpisné označení, tradičního výrazu pro víno a zaručené tradiční speciality," uvádí předloha ministerstva průmyslu a obchodu.

V ČR existují vedle sebe tři systémy ochranných známek. Jednak je to systém národních ochranných známek, které jsou registrovány u Úřadu průmyslového vlastnictví, dále mezinárodní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie. V současnosti je v ČR zapsáno zhruba 125.000 národních ochranných známek a 85.000 mezinárodních ochranných známek s vyznačením ČR. Dále mají v Česku účinky mezinárodní známky s vyznačením EU a ochranné známky EU. Celkem jde o víc než 1,35 milionu ochranných známek.

Ochranné známky slouží jako základní marketingové nástroje podnikání, jsou využívány při propagaci výrobků a služeb a představují záruku, že výrobky či služby pocházející od stejného výrobce mají určitou kvalitu, poznamenala vláda. Uvádí rovněž, že počet přihlášek ochranných známek roste stejně jako požadavky podnikatelů na rychlost i vyšší kvalitu registračního systému.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama