reklama

Nejvíce lidí zastává názor, že ve společnosti převažují střední vrstvy, od kterých je oddělena jak skupina vyloučených, tak úzká elita. Domluvit se podle nich lze ale s většinou lidí. Tuto variantu zvolilo 38 procent dotázaných. Rozdělení na vyšší, střední a nižší třídu zastává 28 procent lidí, podle nich tyto vrstvy nemají mnoho společného.

K dělení společnosti na takzvané obyčejné lidi a nepočetnou společenskou špičku se přiklonilo 21 procent Čechů. Pouze devět procent dotázaných míní, že "mezi skupinami neexistují velké přehrady".

Rozložení názorů je prakticky stejné jako při posledním průzkumu v roce 2015. "V delší časové perspektivě se potvrdil pokles v zastoupení názoru, že česká společnost je polarizovaná, a zároveň se potvrdil postupný nárůst zastánců názoru, že mezi sociálními skupinami neexistují větší přehrady," uvedli statistici.

Dvě třetiny dotázaných si myslí, že ve společnosti převládá závist. Téměř polovina lidí je přesvědčena, že se v Česku prosazují názory spíše silou a nátlakem. Názor na ochotu pomáhat sociálně vyloučeným je vyrovnaný.

Průzkum se uskutečnil od 7. do 19. dubna a zúčastnilo se ho 1115 lidí.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama