Čerpání z fondů by podle něj mohlo být podmíněno také plněním ekonomických závazků. Telička dále označil za zcela legitimní více podpořit v rámci politiky soudržnosti EU země zasažené migrací.

Řada evropských politiků podle Teličky momentálně souvislost mezi pozastavením finančních toků z Bruselu a porušováním zásad právního státu formuluje vágně. "Je jasné, že tam jsou problémy," řekl místopředseda EP k aktuální situaci v Polsku nebo Maďarsku.

Telička řekl, že důvodem k zablokování podpory nemohou být jen výroky politiků, které podle někoho porušují dobré mravy nebo "rozleptávají" právní řád. Pokud nebude postup jasně vymezen, stane se z celé věci "unijní bitevní pole", soudí Telička.

Předtím nikdy nepoužitý mechanismus článku sedm na konci loňského roku spustila Evropská komise proti Polsku. Daná sekce Smlouvy o Evropské unii umožňuje v konečném důsledku například pozastavit hlasovací právo určité členské země v Evropské radě, předtím by se ale musely všechny zbývající shodnout na tom, že "závažným a trvajícím" způsobem porušuje hodnoty EU.

1 komentář (Poslední 07.06. 20:21) Napište svůj názor

reklama