reklama

"Rektor neshledal výtky týkající se výkonu pravomocí děkana, které byly uvedeny v návrhu senátu na jeho odvolání, za důvodné," sdělila dnes ČTK mluvčí AMU Tereza Petáková. Podle senátu FAMU rektorovo rozhodnutí ohrožuje stabilitu fakulty a podnikne proti němu právní kroky.

Podle akademického senátu děkan nerespektoval demokratické principy, překračoval své pravomoci či nedostatečně plnil program, s nímž byl zvolen. Holý je děkanem FAMU od května 2016. 

Členové senátu FAMU, kteří hlasovali pro odvolání děkana, mají za to, že rozhodnutí rektora je v rozporu s principy vysokoškolské samosprávy a v důsledku ohrožuje stabilitu fakulty. "Pokud rektor jmenoval v roce 2016 Zdeňka Holého děkanem ve chvíli, kdy jej senát zvolil těsnou většinou pěti hlasů z devíti a kdy akademická obec preferovala jiného kandidáta, je pro nás nepochopitelné, že nyní odmítl děkana Holého odvolat, když pro to hlasovalo osm z devíti členů senátu a návrh na odvolání podepsala více než čtvrtina akademické obce," sdělila dnes ČTK stanovisko senátorů, kteří pro návrh hlasovali, předsedkyně senátu Helena Bendová.

Hančil ve svém rozhodnutí uvedl, že odpovědností rektora je vytvářet podmínky, jež fakultám AMU umožní co nejlépe naplňovat jejich poslání. Tím je podle něj v případě FAMU vychovávat špičkové filmaře.

Rektor se podle senátorů nechal ovlivnit tím, že několik pedagogů FAMU z celkových více než 120 začalo hrozit svým odchodem. Byli mezi nimi Petr Jarchovský z katedry scenáristiky, Ondřej Zach z FAMU International, Jaroslav Brabec z katedry kamery, Pavel Rejholec z katedry zvuku a Ivo Trajkov z katedry střihu. 

Návrh senátu podle rektora obsahuje většinou obecná tvrzení, která nejsou doložena konkrétními přesvědčivými argumenty. "Mnohá obvinění jsou založena na chybném výkladu postavení Akademického senátu FAMU ve vztahu k děkanovi; navrhovatelé jako pochybení uvádějí postupy, které jsou plně v pravomoci děkana," zdůvodnil dále rektor své rozhodnutí.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama