Současný systém kontroly na vysokých školách považuje ministerstvo za dostatečný. Za kvalitu závěrečných prací zodpovídá na každé škole daná zkušební komise a případně i další akademici. Školy by se tak podle rezortu měly zaměřit hlavně na ochranu proti selhání oponentů a proti případné korupci.

Malá kvůli údajnému plagiátorství rezignovala minulý týden, Krčál v úterý. Oba své práce na českých univerzitách odevzdali v době před rokem 2008, kdy se ještě plagiáty neodhalovaly pomocí speciálního softwaru. Podle ministerstva se situace v posledních letech "značně zpřísnila". Současný systém nabízí různé možnosti, jak lze vzniku a obhajobě plagiátů zabránit. Většina škol používá antiplagiátorské programy, jako je Theses.cz.

Právě tento program ministerstvo považuje za velmi efektivní nástroj boje s plagiátorstvím. Nechystá proto v tomto směru žádné změny legislativy. Podle úřadu odpovídají za kvalitu závěrečných prací, včetně odhalení případného plagiátorství, zkušební komise pro závěrečné zkoušky. Vnitřní předpisy jednotlivých vysokých škol k tomu navíc pak mohou stanovit i vedoucího práce, školitele, konzultanty a oponenty práce.

I přesto prý jednotlivým excesům ani sebedokonalejší systém kontroly nemohou zabránit i vzhledem k tomu, že celý proces je jednoznačně personifikovaný a nelze se mu vyhnout. Vysoké školy by podle ministerstva měly posílit hlavně vnitřní systém zajišťování kvality závěrečných prací a zamezit možným případům, kdy se oponent práci dostatečně nevěnuje, ať už z důvodů časových, nebo třeba kvůli úplatku.

Někteří akademici považují v současnosti za daleko zásadnější problém než plagiátorství to, když student někomu zaplatí, aby závěrečnou práci napsal za něj. Například mluvčí Mendelovy univerzity v Brně Jiřina Studenková ve středu ČTK řekla, že taková práce je pak neodhalitelná detekčními systémy, protože je originální. Student však získává titul neoprávněně.