reklama

Moderátor Jakub Železný připomněl, že pro zavedení referenda jsou ANO, SPD, Piráti, ČSSD a KSČM, což je tedy více než ústavní většina. Okamura ale ihned namítl, že kvůli parametrům některých návrhů by vlastně k referendu nikdy nedošlo, respektive by kvůli nastavení vysokého kvóra bylo vždy neplatné. Podle něj jde proto o „šarádu na občany“.

Vystrčil ovšem připomněl, že v Senátu jsou proti zavedení referenda v té podobě, jak ho právě projednávají poslanci. „myslím, že postoj Senátu bude velmi opatrný zejména v tom smyslu, že pokud přistoupíme na některé prvky přímé demokracie, musí to být doprovázeno dalšímu příslušnými změnami, protože jinak by nám to mohlo rozložit náš poměrně dobře fungující systém zastupitelské demokracie,“ varoval Senátor ODS:

Okamura, jehož hnutí má přímou demokracii přímo v názvu, také připomněl, že SPD prosazuje takzvaný švýcarský model – tedy aby bylo možné rozhodovat i o ústavě. Posteskl si ale, že SPD nemá dostatečnou podporu. „My v SPD si myslíme - a jsme bohužel v menšině, že tato země patří občanům, nikoliv vyvoleným elitám. Občan jako majitel země by měl možnost hlasovat,“ hájil svůj postoj Okamura. Přesto by prý například z referenda vyjmul případné změny Listiny základních práv a svobod.

Vystrčil, který se tvářil poměrně znuděně, přiznal, že si myslí, že referendum je v tuto chvíli jedna z posledních věcí, které Čechy trápí. Domnívá se, že občany více pálí důchodová reforma, D1 a dopravní infrastruktura. „Někdo chce odpoutat pozornost od vážných problémů, tak například začne probírat věci týkající se obecného referenda,“ vysvětloval Vystrčil. Senátor dodal, že podle něj má Česko referendum upravené dobrým způsobem a že na místní úrovni klidně mohou probíhat.

Okamura následně pokáral ČT, že jako příklad pro referendum a jeho vyvolání uvedla sousední Slovensko, kde je třeba 350 tisíc podpisů. „NJe to naše nejbližší země,“ vysvětloval Železný, proč tomu tak bylo. Okamura ale opáčil, že by srovnával spíše se zeměmi s podobným počtem obyvatel, jako má ČT. „To je chyba České televize,“ trval na svém Okamura. Zmínil třeba Maďarsko, kde stačí 200 tisíc podpisů. Podle PSD by ale stačila jen polovina.

Šéf SPD se také hned navezl do Vystrčila když řekl, že by ihned začal sbírat podpisy na zrušení Senátu. „Máme nejvyšší čas,, abychom navázali na demokracie v západních zemích,“ myslí si Okamura. Senátor si to ale nenechal líbit. „myslím, že bychom se měli dívat na to, jestli ten, kdo to říká, také to samé dělá,“ napadl Okamuru. Poukázal na to, že senátoři jsou dnes, s výjimkou prezidenta, jediní přímo volení – tedy že jsou voleni tak, jak SPD požaduje.

Odkázal také na stanovy SPD, které jsou podle něj celé založené na „principu nepřímé demokracie s autokratickými prvky“. Přitom ale Okamurovci propagují, aby celé Česko fungovalo na principu přímé demokracie. Vystřčil to pak několirát zopakoval, až ho musel moderátor překřičet, aby se dostal ke slovu i on a Tomio Okamura. „Já jsem tady šokován absolutní neznalostí místopředsedy ODS,“ divil se Okamura.

„Vy jste si vůbec nenastudoval návrhy o referendu a to je fakt teda zoufalý,“ vrátil Vystrčilovi úder Okamura. Pak se vrátil ke stanovám SPD. „Přečtěte si je pořádně, máte asi starou verzi,“ vyzval ho. Doplnil, že on jako předseda je přímo volen a odvoláván členskou základnou. „Pokud á hnutí SPD více než 200 členů…,“ citoval Vystrčil, „To máme,“ přitakíval Okamura. ..“tak článek 6 odstavec 1 písmeno b říká, že konference, která volí mimo jiné i předsedu, se schází jednou za 12 měsíců a předsednictvo stanoví klíč pro účast členů jako delegátů konference. To znamená nejsou tam všichni členové: nejde tak každý,“ pokrařoval senátor. Okamura mu ale odvětil, že ani ODS nemá na konferenci všechny členy a že sál pro 7 tisíc lidí prostě neexistuje. „Ale nejsou tam všichni, to je nepřímá demokracie, rozumíte tomu?“ poučoval ho Vystrčil.

„Teď poslouchejte, jak jsou vybíráni ti, co přijdou na tu konferenci, to je nejkrásnější. V případě, že počet členů je větší než 200, podílí se předseda regionálního klubu, což je nějaký člověk, na výběru jednotlivých delegátů konference. A teď pozor - dle pokynů předsednictva. To je pět lidí. A pozor, pokyn předsednictva platí pouze, podle těchto stanov, když s ním souhlasí předseda,“ pokračoval Vystrčil, která ve studiu mával stanovami SPD.

Okamuru tím pořádně zmátl. „Teď tomu vůbec nerozumím, vy jste z toho udělal úplnej galymatyáš,“ stěžoval si předseda SPD. Oba politici se pak začali překřikovat, krotit je musel až Železný. „Pánové, jestli dovolíte! Já se omlouvám, že zvyšuju hlas,“ křičel Železný, aby debatu usměrnil. Okamura nařkl Vystrčila. Doporučil mu,¨aby se zeptal členů SPD a ti by mu prý řekli, že delegáti jsou voleni tajnou volbou na krajských konferencích – a tito přímo volení delegáti pak v tajné volbě volí na celostátní konferenci předsednictvo. Senátor ale trval na svém. „Já jenom říkám, že pokud jsou někde delegáti, tak je to nepřímá demokracie,“ reagoval senátor. „Přímo volení delegáti, přímo volení,“ zdůrazňoval na závěr debaty Okamura.

Vystrčil se pak k dění ve studiu vyjádřil i na sociálních sítích. „Předsedu SPD volí delegáti Konference, tedy nejvýše několik stovek členů ze 7000 členů SPD. Výběr delegátů může předseda přímo ovlivnit. Tedy typická nepřímá demokracie s prvky autokracie. Tak asi tolik k dnešnímu setkání s T. Okamurou v ČT,“ napsal a přidal stanovy SPD i s hromadou poznámek. Nakonec přidal ještě jednu verzi bez popisků.

reklama