reklama

Okamura se opět pustil do České televize, konkrétně do ČT :D. „Česká televize minulý týden odvysílala na dětském kanálu Déčko epizodu seriálu pro opravdu malé děti. V hlavní roli lesbický pár - podle seriálu taková normální rodina,“ zlobí se předseda SPD. Poukazuje, že proti pořadu už se ohranila Aliance pro rodinu, která nedávno na tyto pohádky a ovlivňování malých dětí upozorňovala a adresovala řediteli České televize Petru Dvořákovi tento dopis.

„Česká televize na svém programu "Déčko" vysílá již od roku 2014 dětský pořad Doktorka Plyšáková. Dne 2. 1. 2019 Česká televize - "Déčko" odvysílala 22. díl této série, který se v originále jmenuje "The Emergency Plan". V tomto díle jsou ústředními postavami dvě ženy se dvěma dětmi a označují se za rodinu. Jelikož jde o pár lesbický, považujeme v celém kontextu vysílání výše zmíněného dílu za pobuřující,“ píše Aliance Dvořákovi.

Autoři dopisu poukazují na to, že zmíněný pořad je určen dětem ve věku 2-8 let. předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová Trlicová sice uznává, že homosexuální páry, které společně vychovávají děti, v české společnosti již existují, je podle ní však nevhodné tuto realitu prezentovat malým dětem, které ještě nemají schopnost kritického myšlení a jen přebírají předkládané vzory. „Pořad navíc nebyl ohlášen nebo uveden žádným upozorněním, například formou vloženého titulku, výše uvedené pasáže byly tedy dětem prezentovány bez vědomí jejich rodičů,“ zlobí se autorka dopisu, podle níž ČT porušila vlastní kodex.

Jana Jochová Trlicová také považuje za zarážející, že tato podle ní „ideově angažovaná tvorba“ byla v ČT odvysílána v době, kdy byl v Parlamentu České republiky projednáván poslanecký návrh ohledně uzákonění manželství párů stejného pohlaví. „Toto načasování v nás koncesionářích nevzbuzuje důvěru v nestrannost České televize,“ varuje jménem Aliance. Dopis, ve kterém jeho autorka mluví i o podprahové indoktrinací českých dětí prostřednictvím zahraničních pohádek“, kromě Dvořáka dostala také Rada České televize a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

S tím souhlasí i Okamura. „Souhlasím, že je zarážející, že tato ideověangažovaná tvorba (4. série Doktorky Plyšákové) byla Českou televizí odvysílána ve stejné době, kdy je v Parlamentu České republiky projednáván poslanecký návrh hnutí ANO a dalších stran (vyjma SPD) ohledně zrušení manželství jako svazku muže a ženy a zároveň uzákonění manželství párů stejného pohlaví,“ uvádí předseda SPD

I Okamura tvrdí, že načasování vysílání ČT opakovaně vzbuzuje nedůvěru v nestrannost České televize. „Považuji sexuální orientaci za plně soukromou věc každého člověka a nehodlám nikomu mluvit do jeho soukromí - a proto je zcela nepřípustné, aby docházelo k otevřené propagaci homosexuálního životního stylu u dětského publika. Je to další ukázka zrůdné neomarxistické genderové politiky v praxi,“ dodává politik.

Plné znění Otevřeného dopisu generálnímu řediteli České televize

Věc: Nevyvážený pořad ze dne 2.1. 2019 (Doktorka Plyšáková, 22. díl) a porušení Kodexu České televize

Vážený pane generální řediteli,

obracíme se na Vás otevřeným dopisem, který prostřednictvím Aliance pro rodinu zastupuje hlas mnoha rodičů v České republice.

Česká televize na svém programu "Déčko" vysílá již od roku 2014 dětský pořad Doktorka Plyšáková. Dne 2. 1. 2019 Česká televize - "Déčko" odvysílala 22. díl této série, který se v originále jmenuje "The Emergency Plan". V tomto díle jsou ústředními postavami dvě ženy se dvěma dětmi a označují se za rodinu. Jelikož jde o pár lesbický, považujeme v celém kontextu vysílání výše zmíněného dílu za pobuřující.

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že uvedený pořad je vysílán ve veřejnoprávní televizi v pořadu určenému v cílové skupině dětem, ve věku 2-8 let.

Je objektivním faktem, že homosexuální páry, které společně vychovávají děti, v naší společnosti již existují. Je však nevhodné tuto objektivní realitu, provázenou velmi složitými procesy, včetně vnímání většinové společnosti, prezentovat malým dětem, které ještě nemají schopnost kritického myšlení a jen přebírají předkládané vzory. Pořad navíc nebyl ohlášen nebo uveden žádným upozorněním, například formou vloženého titulku, výše uvedené pasáže byly tedy dětem prezentovány bez vědomí jejich rodičů.

Rodiče jsou ale těmi, kteří mají rozhodovat jakým způsobem a kdy děti seznámí s výše uvedenými kontroverzními projevy soužití. A je jejich plné právo nepřijímat tento životní styl jako společenskou normu, která je úplně stejná a srovnatelná s běžnou rodinou.

Zároveň je zarážející, že tato ideově angažovaná tvorba (4. série Doktorky Plyšákové) byla Českou televizí odvysílána ve stejné době, kdy je v Parlamentu České republiky projednáván poslanecký návrh ohledně uzákonění manželství párů stejného pohlaví. Toto načasování v nás koncesionářích nevzbuzuje důvěru v nestrannost České televize.

Připomínáme zároveň, že dětský divák je pro Českou televizi prioritou. A to je obrovský závazek, kterému jste povinen z titulu funkce generálního ředitele veřejnoprávního média, dostát. Již samotné znění Kodexu ČT tomu nasvědčuje, čl. 2 Kodexu nese název "Zvláštní pozornost dětskému divákovi". Článek 2 a jeho odstavce neobsahují povinnost ČT seznamovat děti s různými sexuálními menšinami. I proto nechápeme důvod, proč Česká televize a jejím prostřednictvím koncesionáři mají hradit vysílací práva k dětskému pořadu, který před dětským publikem od 2 let propaguje homosexuální životní styl, respektive vysoce kontroverzní a menšinový model partnerského soužití.

V čl. 2 odstavec 2.6 Kodexu ČT je uvedeno, že: "Jsou-li v čase bezprostředně před vysíláním pořadů pro děti a mládež nebo po něm zařazeny komerční části programu (čl. 21.1 až 21.8), Česká televize nedopustí uvádění takového obsahu, který by mohl nepříznivě působit na vývoj dětí nebo nezletilé mládeže, případně v dětech cíleně vyvolával pocity méněcennosti, jestliže nezískají propagované zboží či službu." Jestliže tedy ČT vyplývá z Kodexu ČT závazek nepouštět závadný obsah v době před či po skončení vysílání pořadu pro děti, pak logicky je zcela nepřípustné, aby docházelo k otevřené propagaci homosexuálního životního stylu u dětského publika.

Vážený pane generální řediteli, žádáme Vás, jakožto garanta nezávislosti veřejnoprávního média, který ze zákona musí dbát na maximální úroveň vysílaných pořadů, o odpověď, zjednání nápravy a vyvození programových i personálních důsledků tohoto závažného pochybení, ke kterému došlo odvysíláním výše zmíněného pořadu na stanici "Déčko". Bohužel, musíme konstatovat, že výše zmíněné hrubé porušení Kodexu České televize, se pod Vaším vedením této veřejnoprávní instituce, financované koncesionářskými poplatky, neuskutečnilo poprvé (například odvysílané informace o Palestině jako o území okupovaném státem Izrael v pořadu Zprávičky).

Z tohoto důvodu také tento otevřený dopis posíláme na vědomí Radě České televize, a také Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Zároveň, vzhledem k závažnosti tématu předáváme znění tohoto dopisu na vědomí široké, zejména rodičovské veřejnosti. A všechny rodiče budeme nabádat, aby začali mnohem bedlivěji sledovat obsah dětských pořadů, které pod Vašim vedením Česká televize vysílá.

Věříme, že se Česká televize politickému boji ohledně manželství bude věnovat nestranně a dá adekvátní prostor všem hlasům podle jejich zastoupení v české veřejnosti a zároveň nebude podprahově indoktrinovat naše děti prostřednictvím zahraničních pohádek. Česká televize by se měla vydat cestou původní české tvorby, která bude více reflektovat naše společensko-kulturní kořeny a naváže tak na bohatou historii svých dřívějších kvalitních pořadů pro děti.

Mgr. Jana Jochová Trlicová

předsedkyně Aliance pro rodinu

Loading...

2 komentáře (Poslední 14.01. 18:32) Napište svůj názor

reklama