reklama

Vzhledem tomu, že ještě nedávno byl výskyt onemocnění spalničkami velmi vzácnou záležitostí vžil se mezi lidmi mýtus, že se jedná o banální onemocnění. Pokud dojde ke komplikacím nemocný může ohluchnout, následkem nervových zánětů si může poškodit mozek a výjimečně může být onemocnění spalničkami i smrtelné. Problematická je i vysoká infekčnost spalničkami, které se přenáší i vzduchem.

„Je zvláštní paradox, že v době, kdy máme k dispozici účinné očkování a byli jsme blízko eradikaci spalniček, což by následně vedlo k tomu, že by bylo možné zrušit plošné očkování proti nim, stojíme tváří tvář opakujícím se epidemiím tohoto infekčního onemocnění,“ uvedl před časem docent Rastislav Maďar, prezident Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny a odborný garant sítě Center očkování a cestovní medicíny Avenier pro zdravotnickydenik.cz. Odpůrci očkovaní jsou tak největší překážkou k v celoplošnému zrušení očkování proti spalničkám.

Logicky se s největším výskytem onemocnění setkáváme ve velkých městech. Loni epidemie trápila Ostravu, dalším tokem se objevuje v Praze. „Tento vývoj nás znepokojuje. Pouze letos v lednu se v Praze vyskytlo 35 nových případů. S únorovým nárůstem tak v metropoli letos registrujeme 51 případů. Za celý rok 2018 máme zaznamenáno 103 nemocných. Celkově se tak od začátku obnoveného detailního sledování k datu 8. 2. 2019 dostáváme na celkových 154 případů,“ podotýká MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) na stránkách hygpraha.cz.

Pražská hygiena se výskytu spalniček poměrně intenzivně věnuje. Špatná informovanost o onemocnění je jednou z klíčových komplikací, a tak se snaží informovanost zlepšit. Proočkovanost obyvatelstva však nadále klesá. Bezpečná hranice je 95 % očkované populace. Zcela přesná čísla nejsou k dispozice, ale proočkovanost se v Česku pohybuje kolem 90 %. Ovšem u ročníku narození 2012 uvádí HSHMP proočkovanost dokonce jen 73,6 %. Obzvláště ohrožení nejsou jen neočkované děti, ale zejména dospělí narození před rokem 1982, kdy se očkovalo pouze jednou dávkou vakcíny, která zdaleka nezaručuje stoprocentní imunitu. Donedávna to nebyl žádný problém, jelikož onemocnění se takřka nevyskytovalo díky rozsáhlé proočkovanosti.

Situaci ztěžují nepravdivé informace o škodlivosti očkování, například účelově šířená dezinformace o tom, že očkování proti spalničkám způsobuje autismus. Nejedná se jen o tuzemský problém. S nárůstem onemocnění spalniček se potýkají všechny vyspělé státy světa. V USA je dalším problém přesvědčení některých náboženských denominací, které očkování odmítají, např. v kruzích ortodoxních židů, kde se epidemie také vyskytla.

reklama