reklama

"Jsme přesvědčeni, že autorům petice nejde o záchranu svobody slova, nýbrž o nekontrolovatelný dosah na tyto prostředky z našich kapes," píše se v "kontrapetici", pod níž je podepsána Asociace nezávislých médií o níž však server manipulatori.cz uvedl, že není zcela jasné, jaká média sdružuje a označil tak strukturu organizace za podezřelou.

V textu se také připomínají úkoly veřejnoprávních médií. "Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního (resp. rozhlasového) vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví."

Internetová petice podepsalo na 2 tis. lidí a má být reakcí na tištěnou petici zaslanou do Senátu ČR.

"Vadí nám stupňující se útoky některých našich ústavních činitelů a jejich příznivců na novináře v České republice. Jsme znechuceni z představ, že média veřejné služby mají sloužit k upevňování jejich moci. Jsme rozhořčeni snahami tato média ovládnout nebo umlčet!" píše se v textu původní petice, jejíž petiční archy podepsalo na 16 tisíc lidí. Na rozdíl od internetových petic, se touto klasickou peticí musí zabývat příslušná státní instituce. 

Vzhledem k tomu, že je pod ní více než 10 tis. podpisů, musí ji Senát projednávat jako tzv. velkou petici. Členem jejího petičního výboru je například David Smoljak a podepsal ji i Zdeněk Svěrák.

Petenti se staví na podporu veřejnoprávních médií. "Na rozdíl od nich považujeme Českou televizi a Český rozhlas za klíčové demokratické instituce. Zvláště v době, kdy je náš veřejný prostor zaplaven výrobci dezinformačních, konspiračních a lživých zpráv, potřebujeme nutně média, která svým divákům a posluchačům dokáží dodávat ověřené a spolehlivé informace."

Loading...
reklama