reklama

Podle Prouzy, současného předsedy Svazu obchodu a cestovního ruchu a zakladatele projektu Moje Evropa, výzkum ukazuje, že Češi nejsou tak euroskeptičtí, jak se často říká. Zároveň ale často věří některým mýtům o unii, které šíří ti politici, kteří EU nesnáší. Podle Millera to silně souvisí s tím, že o fungování Unie příliš nevědí.

Miller jehož projekt Euforka má za cíl podávat nezkreslené informace o dění v unii, kritizuje české politiky, že nedokáží věcně a racionálně mluvit o EU. Přiznává, že podíl na tom má částečně i EU, která nedokáže o sobě účinně informovat.

Sociolog Daniel Prokop, vedoucí výzkumu, tvrdí, že existuje až sedm skupin, co se týče postojů k EU. „Ve skutečnosti je málokdo ve všech ohledech proevropský nebo protievropský.“ Průzkum ukazuje, že větší část Čechů hodnotí EU podle toho, zdali se jí zdá, že přináší výhody či nevýhody. Zatímco jedna chudší část tak vnímá EU velmi negativně v rámci obecné nespokojenosti s politikou, druhá chudší část necítí, že by EU jí přinášela nějaké výhody, nejsou však zastánci odchodu s EU.

Největší zastoupení v populaci mají tzv. profitáři. Jedná se zhruba o pětinu Čechů. „To jsou takoví pragmatičtí a materialističtí voliči. Čerpají výhody členství. Cestují, občas využívají práci v zahraničí. Uvědomují si výhody členství, ale zároveň nejsou hodnotově proevropští,“ vysvětlil Prokop Českému rozhlasu.

Podobnou skupinou jsou tzv. dočasní pragmatici. Jedná se o spíše starší lidi, kteří vnímají výhody členství v EU pro ČR a mladé lidi, sami si je však příliš neužijí. V budoucím horizontu se u nich tento pocit užitečnosti členství zřejmě bude snižovat, jak ČR stane čistým plátcem do rozpočtu EU a menším příjemcem dotací.

Že Čechy definuje ve vztahu k EU především pragmatismus, si myslí i Prouza. „Češi jsou velmi pragmatičtí. Vidí ty výhody, se kterými se potkávají každý den ve svém životě. Zároveň ale nechtějí přiznat, že za ty výhody by měli také něco zaplatit, něco obětovat,“ uvedl pro Český rozhlas Prouza. Průzkum dle něj ukázal na ocenění přínosů EU, „ale ideálně, aby to bylo zadarmo, abychom nemuseli nic investovat.“

S Prouzou souhlasí i Miller. „ Převažují lidé, kteří jsou spokojeni s členstvím v Unii, ale máme trochu hokynářský přístup. Hodně očekáváme, ale málo chceme dát.“

Podle Millera je český přístup až příliš pragmatický, bez ukotvení v hodnotovém rámci. „ Žádný obchod není zadarmo, je mi líto, pokud něco chceme, musíme taky dát“, řekl Miller Českému rozhlasu s tím, že „Evropa jsme my.“

reklama