reklama

"Považuji za pozitivní, že se s námi v mnoha bodech paní ministryně shodla. Za problematické považuji, že ani paní ministryně ani pan premiér nevnímají časovou urgenci posílení záruk justice, co nejrychleji. Po dlouhém jednání jsme uzavřeli schůzku s tím, že má smysl požadavky Rekonstrukce států řešit," uvedl právník z Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

Na druhou stranu upozornil na určitou nejasnost ve výsledcích jednání. "Pro mě jsou důležité činy nikoliv jen slova. Na našem jednání ani paní ministryně ani pan premiér nebyli připraveni vyhovět bezprostředně našim požadavkům. Budou to pouze zvažovat, tudíž je legitimní požadovat prostřednictvím veřejných protestů, aby našich sedm požadavků na ochranu justice bylo prosazeno a to rychle."

Hlavní představitel Rekonstrukce státu Josef Karlický pak uvedl: “I když naše požadavky splněny nebyly, pozitivní je, že zatím nejsou známé zásahy do struktury žalobců či soudnictví."

I on považuje otazníky v časovém průběhu v přistupování ke konkrétním krokům za zásadní. "Myslíme si, že již během června by šlo učinit zásadní kroky ke splnění tří pojistek nezávislosti justice. Budeme dále na dotyčné vládní představitele apelovat."

Specifické pojistky o nichž byla řeč také uvedli. "Prvním požadavkem je podpořit novelu zákona o státním zastupitelství, která zajistí politickou neodvolatelnost  nejvyššího státního zástupce. Druhým požadavkem je vybírat soudní funkcionáře na základě transparentního výběrového řízení. Třetím podmínkou je zřídit pracovní skupinu, která bude nezávislost justice podporovat."

reklama