reklama

Materiál, který předložila skupina senátorů, má krajům i obcím usnadnit poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí do 50.000 korun.

Novelu předložilo 17 senátorů, zejména z klubů KDU-ČSL a Starostů. Argumentovali připomínkami, které měly k přijaté novele rozpočtových pravidel Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv a některé kraje.

Jde o reakci na loňskou změnu pravidel, která zavedla povinnost poskytovat dotace výhradně na základě formalizované žádosti. Obce a kraje tak mají povinnost uzavírat v případě každé částky veřejnoprávní smlouvu s podrobně předepsanými náležitostmi.

Předložený materiál počítá s tím, že by se na rozhodování o dotacích do 50.000 korun nevztahovalo klasické správní řízení. Poskytovatelé takovéto dotace by o ní mohli rozhodnout takzvaným jednoduchým sdělením. Na udělování nízkých dotací se ale budou nadále vztahovat pravidla rozpočtové kázně.

Návrh nyní dostane k projednání Sněmovna, k vyjádření ho dostane i vláda. Novela má podle tvůrců odstranit byrokracii při dotování různých spolků.

reklama