Ze zjištění SC&C vyplývá, že zhruba jednu třetinu české populace lze označit za aktivní houbaře, kteří se sběru hub věnují pravidelně. Zajímavým faktem pak je, že pouze necelá pětina Čechů nechodí na houby vůbec.

Nejvíce se houbařské vášni věnují obyvatelé Vysočiny (18 %), Pardubického (14 %), Karlovarského a také Královéhradeckého kraje (oba 13 %). V ostatních regionech však nejsou příliš pozadu. Pouze obyvatelé Prahy se tomuto koníčku nevěnují tak intenzivně jako obyvatelé jiných regionů, na houby alespoň občas vyrazí více než 80 % z nich.

Více než polovina českých houbařů, bez ohledu na pohlaví, věk nebo vzdělání, preferuje sběr hub na dobře známých místech, kde mají jistotu, že houby rostou.

Téměř dvě třetiny houbařů se v den výpravy do lesa nachází v lese nejpozději v 9 hodin ráno. Oproti tomu zhruba 1/5 houbařů vyrazí až odpoledne.