NATO podle Landovského pravděpodobně už v září, až skončí evakuace z Afghánistánu, začne připravovat novou strategickou koncepci. Na posledním summitu si členské země schválili, že se jí budou zabývat na příštím setkání v roce 2022. Podle Landovského bude potřeba dosáhnout poměrně rychle konsenzu na samotném zadání pro koncept. Očekává, že se do něj určitě promítne výsledek mise v Afghánistánu nebo otázka budování partnerství, ale i aktuální stav světa. Podle očekávání se totiž aliance musí připravit na to, že v blízké budoucnosti bude muset být schopna řešit naráz třeba dvě krize různého typu, které vypuknou ve stejný čas v různých částech světa.

Landovský poznamenal, že aliance bude potřebovat mít k dispozici nejen dobré plány a politickou shodu, ale také dobře připravené síly. Je tak podle něj potřeba pokračovat v naplňování závazků ze summitu ve Walesu v roce 2014, kde se členské státy mimo jiné zavázaly, že do roku 2024 budou na obranu vydávat dvě procenta svého HDP. "Jestli Česká republika chce znít jasným hlasem, tak by měla být dobrým spojencem i v otázce budování vlastních obraných schopností," poznamenal velvyslanec.

Česko dlouhodobě dvouprocentní závazek nedodržuje a ministerstvo financí ve střednědobém výhledu s dosažením dvouprocentní hranice na rok 2024 nepočítá. V současné době ČR vydává asi kolem 1,4 procenta HDP.

Landovský navýšení peněz pro armádu, která volá po modernizaci zastaralé techniky, podporuje i tím, že pro Českou republiku je armáda "kritickou schopností pro řešení krizí všeho typu". "Já si nedovedu představit, že bychom vojákům, kteří pro nás toho tolik udělali, ať už v rámci covidu nebo v rámci stažení z mise z Kábulu, odepřeli novou výzbroj a nechali je jezdit ve starých vozech ruského typu," poznamenal.

Zároveň podotkl, že aliančních zemí, které dvouprocentní závazek plní, každý rok přibývá. "V našem regionu zemí V4 (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) budeme možná poslední zemí, která neplní závazek dvou procent," řekl. "Pokud ke splnění nedojde, budeme opravdu, jak se říká lidově, velmi dobře vidět, a zaplatíme za to cenu, která bude úměrná vzdálenosti, kterou zbývá uběhnout k naplnění minimálního závazku dvou procent," doplnil.

Spojenci Česko budou podle něj vnímat jinak, pokud budou výdaje na obranu třeba kolem 1,7 nebo 1,8 procenta HDP a budou dále růst, než když začne výdaje snižovat. Zdůraznil, že peníze je ale také důležité "přetavit v tvrdé bojové schopnosti", tedy například skutečně nakoupit slíbená bojová vozidla pěchoty.