Centrum se dotazovalo na celkový rozsah ústavních pravomocí prezidenta i na konkrétní pravomoci, uvedlo v tiskové zprávě k šetření. Dvě třetiny lidí jsou například přesvědčeny, že současný rozsah kompetencí má zůstat zachován i do budoucna.

Výzkumníci zjistili, že mezi občany převládá názor, že by měla zůstat zachována pravomoc rozhodovat o udělení amnestie, milosti či zmírnění trestu odsouzeným osobám. Jen menšina lidí naopak souhlasí s možností zastavovat probíhající soudní řízení.

Více než devět z deseti dotázaných je pro, aby hlava státu mohla rozhodovat o propůjčení a udělení státních vyznamenání. Více než třípětinovou podporu má také jmenování a odvolání rektorů vysokých škol či jmenování profesorů.

Celkem 76 procent respondentů pak uvedlo, že prezident by měl mít pravomoc rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vypsat nové parlamentní volby jen ve výjimečných případech, které vymezuje ústava.

52 procent občanů se domnívá, že hlava státu by měla mít právo veta, tedy právo odmítnout zákon přijatý parlament, ovšem za předpokladu, že ji poslanci mohou následně definitivně přehlasovat. Podle třetiny lidí by veto mělo být konečné.