reklama

Úřad vysvětlil, že díky dodatečně poskytnutým prostředkům se sníží příspěvek na podporované zdroje energie, který hradí podniky připojené na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí.

Původně navrhovaná dotace ze státního rozpočtu ve výši 9,35 miliardy korun by stanovila měsíční platbu na příspěvek pro POZE ve výši 368 280 Kč za megawatt. Podle nového cenové rozhodnutí se sníží na 115 881 Kč za megawatt.

"V návaznosti na nové rozhodnutí vlády jsme okamžitě zahájili veřejné konzultace ke změně cenového rozhodnutí, která zohledňuje navýšení státní dotace. Průměrně hrazený příspěvek na POZE by měl po přepočtu na megawatthodinu klesnout u odběratelů na hladině vysokého napětí na 388 korun, u velmi vysokého napětí na 328 korun. Oproti původně vydanému cenovému rozhodnutí tak hovoříme o snížení příspěvku o pětinu u vysokého napětí, u velmi vysokého napětí dokonce o třetinu," uvedl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Energetický regulační úřad vydá nové cenové rozhodnutí ihned po vypořádání připomínek z veřejného konzultačního procesu. Účinné by tak mělo být od 1. ledna 2024.