Provozovatelé digitálních řešení z ČR i zahraničí by měli vybrané informace oznamovat jednou ročně specializovanému finančnímu úřadu, a to do 31. ledna za uplynulý kalendářní rok.

Balíček novel zákonů na posílení mezinárodní spolupráce při potírání daňových úniků především zavádí do českého právního řádu novelu směrnice o správní daňové spolupráci (tzv. směrnici DAC 7). Součástí novely je rozšíření institutu kontrolních nákupů i na digitální ekonomiku.

Informace, které budou muset firmy poskytovat, se týkají identifikace daného prodejce a informace o celkových příjmech a výdajích vygenerovaných prostřednictvím digitální platformy. Oznamovací povinnost se nebude týkat prodejců zboží malého rozsahu, kteří nepřekročí 30 transakcí ročně nebo částku zhruba 50.000 korun (2000 eur). Novela také umožní finanční správě získat informace týkající se českých i zahraničních rezidentů a pronajímaných nemovitostí nacházejících se v Česku.

Návrh dále obsahuje vylepšení mezinárodní spolupráce, například vyjasňuje podmínky hromadné žádosti o informace. Předloha také zpřesnila ustanovení, na základě kterého lze požadovat informace týkající se skupiny daňových poplatníků, jež nelze jednotlivě určit. Daňové orgány více členských států EU budou moci také podle novely provádět společné daňové kontroly.

Nová pravidla mají nabýt účinnosti 1. ledna příštího roku, ustanovení o společné daňové kontrole 1. ledna 2024.

reklama