Havlíčkův nástupce Josef Síkela (za STAN) požádal o posudky v lednu a zhruba do měsíce je obdržel, na jejich základě nyní ministerstvo odebere pekárně dotaci na linku na toustový chléb. O posudky ministerstvo průmyslu žádalo podle náměstka sekce fondů EU Mariana Piechy v obou případech podle stejného nařízení, sdělil dnes ČTK.

Komise již dříve rozhodla, že vyplacených 100 milionů korun státu neproplatí. Podle Bruselu nebyl projekt výrobní linky v Pekárně Zelená louka inovativní. Evropští auditoři konstatovali, že se zaměřoval na produkt, který se již v rámci holdingu Agrofert vyráběl. Agrofert, který bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) vložil do svěřenských fondů, už dříve uvedl, že na unikátnosti linky trvá.

Jako hlavní důkaz k odebrání dotace budou nyní ministerstvu sloužit tři expertní posudky, které vypracovali unijní odborníci v rámci auditu k Babišově střetu zájmů. "Posudky, které jsou klíčové pro rozhodnutí o oprávněnosti dotace pro Pekárnu Zelená louka, poskytla komise v reakci na můj dopis. Podklady nás přesvědčily o tom, že je na místě přistoupit k odnětí dotace pro tento projekt," uvedl k tomu v pondělí Síkela.

Server zjišťoval, proč komise nevyhověla už předchozí Havlíčkově žádosti. Podle oficiálního vyjádření komise Havlíčkovi úředníci požádali o dokumenty podle špatného evropského nařízení. "Dřívější žádost v roce 2021 byla podána podle nařízení (ES) č. 1049/2001 a nebylo jí vyhověno, protože ji útvary komise vyhodnotily jako nesplňující zvláštní podmínky pro udělení přístupu stanovené v nařízení,“ uvedla na dotaz serveru komise. Zmíněné nařízení je jakousi obdobou českého zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, na jehož základě mají úřady povinnost zveřejnit některé informace a dokumenty o svém fungování. Jenže tři expertizy, které ministerstvo průmyslu potřebovalo, podle komise podléhají přísným pravidlům a nejsou považovány za veřejné listiny. Podle "evropské stošestky" je tak nebylo možné zveřejnit.

Havlíček serveru v reakci napsal, že k tomu nezná podrobnosti: "Je to velký detail. Ministr nemůže jakýmkoliv způsobem zasahovat do jednotlivých žádostí, ani do práce hodnotitelů. Je to zcela v kompetenci odborných pracovníků," uvedl v sms zprávě. Chybu při žádání o tři expertizy podle něj ale úředníci určitě neudělali. „Nevím, podle jakých článků a odstavců v rámci korespondence s komisí kompetentní pracovníci postupovali, ale nepochybuji, že jednali správně a stejně tak činí i dnes,“ dodal.

Ministr Síkela se na evropské úředníky obrátil na základě smlouvy o Evropské unii. „Dokumenty byly poskytnuty za účelem dodržení zásady loajální spolupráce stanovené v čl. 4 odst. 3 smlouvy o Evropské unii,“ vysvětlila Evropská komise. Ministerstvo průmyslu žádalo podle Piechy zástupce komise o posudky opakovaně, ti je zpočátku nechtěli zpřístupnit. "Evropská komise je poskytla resortu až poté, co se do řešení situace zapojil osobně ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela,” uvedl.