NBÚ, který na Hradě spolu s ministerstvem vnitra prováděl prověrku, bude jako přestupek řešit chyby dvou pracovníků Hradu při evidenci a předávání utajovaných dokumentů. Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka kontrola nezjistila u tzv. vrbětické zprávy porušení zákona, ochrana utajovaných informací nebyla ohrožena ani u dalších dokumentů, sdělil ČTK. Pochybení podle něj bylo administrativního charakteru.

K předčasné skartaci vrbětické zprávy omylem řekl Kadlec, že takový krok postihuje zákon o archivnictví, jehož dodržování na Hradě kontrolovalo vnitro. Ministerstvo vnitra zatím výsledky prověrky neoznámilo.

Kontroly NBÚ a vnitra v Kanceláři prezidenta republiky (KPR) doporučil začátkem února sněmovní bezpečnostní výbor poté, co média upozornila na případ skartování tajného dokumentu o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu areálu ve Vrběticích. Prověrka NBÚ od 21. do 23. února podle šéfa úřadu Kadlece potvrdila, že zpráva o Vrběticích byla zničena, ačkoli ještě neměla být skartována. "U inkriminovaného utajovaného dokumentu bylo v příslušném sloupci jednacího protokolu uvedeno, že byl skartován omylem při mimořádné skartaci v listopadu 2021. Toto zjištění vyplývá z předložených administrativních pomůcek a dalších písemností," řekl Kadlec serveru.

Prověrka podle ředitele NBÚ neprokázala, že by při zacházení se zprávou o Vrběticích Hrad porušil zákon o ochraně utajovaných informací. Kadlec ale podle Aktuálně.cz uvedl, že zničení dokumentu omylem postihuje zákon o archivnictví. Jde o přestupek, za který hrozí pokuta až 200.000 korun. Řízení o skartaci zprávy o Vrběticích mělo být podle serveru provedeno nejdříve až v roce 2023. Dodržováním zákona o archivnictví a spisové službě na Hradě se zabývalo ministerstvo vnitra. Kontrola už byla podle serveru dokončena, výsledky prověrky však zatím ministerstvo neoznámilo.

"Důkladnou kontrolou NBÚ nebylo zjištěno, že by v případě utajovaného materiálu doručeného prezidentu republiky (tzv. vrbětická zpráva) KPR porušila zákon o ochraně utajovaných informací," uvedl Ovčáček. "Stejně tak nebyla ochrana utajovaných informací ohrožena ani u dalších dokumentů," dodal.

NBÚ při prověrce odhalil chyby u jiných dokumentů, než byla zpráva k výbuchu ve Vrběticích. "Je podezření ze spáchání přestupků u dvou fyzických osob, konkrétně pochybení při evidenci utajovaných dokumentů a pochybení při předávání utajovaných dokumentů uvnitř Kanceláře prezidenta republiky bez potvrzení předání," řekl Aktuálně.cz šéf úřadu Kadlec. Podle serveru se chyby týkají listin doručených do prezidentské kanceláře před rokem 2021. Se zmíněnými dvěma zaměstnanci Hradu zahájí NBÚ správní řízení. V krajním případě oběma hrozí pokuta až půl milionu korun.

"Všechna zjištěná pochybení nejsou neobvyklá, bývají zjištěna i při jiných kontrolách a spíše než systémovým nedostatkům nasvědčují dílčím selháním," řekl serveru ředitel NBÚ. Prezidentská kancelář už 10. října oznámila na svém webu, že obdržela protokol z prověrky NBÚ a nebude proti němu podávat námitky. Hrad tehdy neuvedl, že NBÚ zjistil při prověrce porušení zákona.

"Ve dnech 21. 2. až 23. 2. 2022 provedl v Kanceláři prezidenta republiky podrobnou kontrolu ochrany utajovaných informací Národní bezpečnostní úřad. Kontroloval jak plnění obecných povinností ze strany KPR, tak zajištění ochrany utajovaných informací v oblasti personální bezpečnosti, bezpečnosti informačních systémů, fyzické bezpečnosti, registru utajovaných informací a administrativní bezpečnosti. KPR obdržela od NBÚ Protokol o výsledku kontroly, č. j. 83/2022-NBÚ/OK, který obsahuje 76 listů a 16 příloh celkově o 30 listech," uvedl Hrad na webu.

"Skartace utajovaných dokumentů v KPR ve dnech 29. 11. až 1. 12. 2021 je v Protokolu popsána v rámci zjištěných skutečností, včetně dokumentace uložené v tajné spisovně KPR, NBÚ k ní nekonstatoval zjištěné nedostatky. Tolik medializovaný utajovaný dokument č. j. D56/2021-OST není uveden v rámci zjištěných nedostatků. KPR nebude proti obsahu Protokolu podávat námitky. KPR bude všechna doporučení zaslaná NBÚ obratem implementovat do vnitřních směrnic a praxe ochrany utajovaných informací," píše dále Hrad.