reklama

Naproti tomu nejmenší výhrady mají lidé dál k mladým, starým, chudým nebo bohatým sousedům. Vyplývá to z březnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), míru tolerance zjišťuje od roku 2003.

V dlouhodobé perspektivě je míra tolerance ke zkoumaným skupinám víceméně stabilní. Výjimkou je podle CVVM od roku 2015 nárůst nelibosti k cizincům, lidem jiných náboženství a jiné barvy pleti, tedy skupinám, které mohou být spojovány s projevy radikálního islamismu v Evropě. Nově zařazené muslimy odmítají dvě třetiny dotázaných. Oproti prvnímu měření postupně pokleslo odmítání lidí s homosexuální orientací na zhruba polovinu, v posledních dvou letech ale vzrostlo o pět procent.

V meziročním srovnání se distance od vybraných skupin statisticky významně změnila pouze u třech skupin: u lidí s jinou barvou pleti, u cizinců žijících v ČR a u alkoholiků. K lidem jiné barvy pleti jsou Češi méně tolerantní, podle aktuálního průzkumu by je nechtělo v sousedství 36 procent respondentů, což je o šest procentních bodů více než v loňském březnu. Naopak cizince odmítá meziročně o čtyři procentní body méně lidí, za sousedy by je nechtěla zhruba čtvrtina. Tolerantnější jsou lidé i k alkoholikům, bydlet vedle nich nechce 69 procent dotázaných, což je nejnižší hodnota za celé sledované období, meziročně je to pokles o šest procentních bodů.

CVVM zjišťovalo také mínění lidí o tom, nakolik je k jiným skupinám tolerantní celá česká společnost. "V obecné rovině lze konstatovat, že Češi vnímají svou společnost jako tolerantní k většině vybraných skupin," uvedli autoři průzkumu.

Téměř devět lidí z deseti si myslí, že Češi jsou tolerantní k mladým lidem a ke křesťanům. Zhruba tři čtvrtiny se domnívají, že společnost toleruje tělesně handicapované a bohaté občany. Kolem 70 procent respondentů míní, že lidem nevadí staří lidé, spoluobčané jiného politického přesvědčení a chudí. Podle mínění lidí je veřejnost také v celkem velké míře tolerantní i ke kuřákům (66 procenta) i přes to, že kouření bylo zakázáno téměř všude. Kolem 60 procent dotázaných se shodlo na toleranci cizinců žijících v ČR a lidí s homosexuální orientací.

Naopak mínění o netoleranci společnosti k vybrané skupině převažuje u lidí závislých na drogách, u lidí s kriminální minulostí, lidí závislých na alkoholu, psychicky nemocných lidí a především u muslimů.

Ve srovnání s předešlým šetřením v březnu 2014 se hodnocení tolerance české společnosti k různým skupinám podle CVVM v mnoha případech statisticky významně změnilo. Tolerance poklesla u kuřáků, drogově závislých, homosexuálů a u lidí s jiným politickým přesvědčením. Naopak vzrostla tolerance ke starým, k bohatým, k psychicky nemocným a k lidem závislým na alkoholu.

reklama