reklama

"V říjnu strážníci řešili celkem 9806 případů porušení krizových a mimořádných opatření. Příkazem na místě uložili 732 pokut v celkové výši 307.000 korun, správním orgánům oznámili 386 případů a zbytek vyřešili domluvou," uvedl Šuster.

Městští policisté se podle něho zaměřují primárně na kontroly dodržování povinnosti mít zakryté dýchací cesty v prostředcích městské hromadné dopravy (MHD) v hlavním městě a souvisejících prostorách, většinu ze zjištěných přestupků proto tvoří nedodržení tohoto vládního nařízení. V říjnu zaznamenali pražští strážníci 6599 takových případů. Obvykle stačila domluva. Pokutou nebo oznámením správnímu orgánu, tedy pražským hygienikům nebo Odboru bezpečnosti na pražském magistrátu, bylo řešeno 465 případů.

Pražští policisté kontrolovali v říjnových dnech rovněž to, zda hospody, restaurace, bary a podobné podniky dodržují vládní opatření proti šíření nákazy a občerstvení prodávají přes výdejní okénka mezi 06:00 a 20:00. Pochybení se podle ředitele Šustera zjistilo ve 343 případech. Pokutu v celkové výši 109.000 korun strážníci udělili 117 provozovatelům. Dalších 23 provozovatelů by mělo čekat správní řízení.

Policisté v Praze se zabývali i nedodržováním zákazu shlukování, volného pohybu a vycházení v čase od 21:00 do 04:59. V tuto dobu lze jít jen do práce, vykonávat venku povolání nebo vyvenčit v okolí bydliště psa. Výjimka se vztahuje i na neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku. V rámci těchto zákazů strážníci uložili 80 pokut, které dosáhly celkové výše skoro 26.000 korun. Za požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, které je nyní rovněž zakázané, udělili policisté 143 pokut za téměř 65.000 korun. Celkem zaznamenali policisté zhruba 900 přestupků vůči těmto vládním bezpečnostním nařízením.

Ředitel pražské městské policie již dříve upozornil, že na rozdíl od první jarní vlny pandemie, kdy se policisté mohli věnovat téměř výhradně dohledu na dodržování krizových opatření, musí nyní strážníci plnit běžné úkoly. Mnohé kontroly s výjimkou dohledu na nošení roušek v MHD tak městští policisté odvádí v rámci běžného výkonu služby, případně na oznámení.

reklama