reklama

"Cílem návrhu zákona je stanovit právní rámec pro vydávání certifikátů fyzickým osobám osvědčujících skutečnost, že byly očkovány proti onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 nebo byly testované na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu," píše se v dokumentu.

Certifikátem bude možné v Česku prokázat bezinfekčnost tam, kde to bude vyžadováno, například na hromadných kulturních či sportovních akcích, pro využívání některých služeb nebo místo testu v zaměstnání. Ministerstvo v mimořádném opatřením stanoví, kde bude využíván.

"Platí, že je možné tento certifikát získat na jedné straně tím systémem přes stávající systém ministerstva zdravotnictví, ale postupně bude i možnost získávání certifikátu přes CzechPointy. Přechodná doba, kdy bude možno používat oba systémy, je do konce tohoto kalendářního roku, potom by to v souladu s platnými zákony přešlo na systém CzechPointů," řekl Arenberger.

Návrh zákona reaguje i na připravované nařízení Evropské unie. Podle něj by měl být vytvořený společný rámec pro vydávání a ověřování certifikátů o očkování, testování a prodělání nákazy nazvaný "Digitální zelený certifikát" (Digital Green Certificate). Jeho zavedení pro usnadnění cestování mezi zeměmi EU předpokládá ministerstvo v nejbližších týdnech, zřejmě od 1. července.

Přesnější podmínky, tedy druh testu, doba od očkování nebo nákazy, zatím EU nestanovila. Česko se prozatím spolu s Rakouskem, Německem, Polskem a Slovinskem dohodlo, že bez karantény a nutnosti testu mohou mezi nimi cestovat lidé 22 dní po aplikaci první dávky očkování.

Takto očkovaní lidé se také mohou vracet do ČR z bez testu či karantény z většiny evropských zemí. Od příštího týdne by se mělo připojit i Slovensko. Vláda dnes také zřejmě schválí, aby za bezpečnou dobu, po kterou je člověk po vyléčení z nákazy koronavirem chráněný protilátkami, bylo považováno šest měsíců místo současných třech. Zvažuje se také na léto zavedení dvou PCR testů měsíčně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo dvou či čtyřech antigenních testů.

Změna zákona zároveň umožní orgánům ochrany veřejného zdraví využívat více údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů státu. Ministerstvo a Ústav zdravotnických informací a statistiky budou mít s novým "registrem aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy" náklady v řádech desítek milionů korun.

Kritici systému, který má například přístup na některé akce nebo cestování do země podmínit proděláním nemoci, očkováním nebo negativním testem, ho považují za diskriminační pro ty, kdo očkování nebo testy odmítají. Očkování proti covidu-19 v Česku není povinné.

reklama