reklama

Bývalý důstojník policejní ochranné služby byl odsouzen za pokus o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví k tříletému podmíněnému trestu a k zákazu vstupu na sportovní a kulturní akce. V roce 2017 se zapojil do hromadné potyčky. Zaklekl při ní a pěstí minimálně dvakrát uhodil do obličeje muže, který skončil se zraněním hlavy v nemocnici.

"Žadatel podal žádost o milost sám, uvádí, že byl odsouzen i přes rozpory v provedeném dokazování, dále tvrdí, že se jednalo o hromadnou rvačku, bylo zraněno více osob a iniciátoři této rvačky nijak potrestáni nebyli, uvedlo ministerstvo. Muž podle nich trval na tom, že se do potyčky sice zapojil, skutku, ze kterého je viněn, se však nedopustil.

Bývalý policista byl osobním ochráncem dvou ministrů vnitra. Poté, co řady policistů opustil, nastoupil k armádě. Práci však musel kvůli pravomocnému odsouzení opustit. "Žadatel je přesvědčen o tom, že dopad uloženého trestu na jeho profesní život je neadekvátní. Chtěl by vykonávat svou vysněnou práci a sloužit své zemi, neboť má elitní výcvik," napsalo ministerstvo spravedlnosti.

Prezident muži prominul podmíněný trest a zbytek trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, které mu byly uloženy. Odsouzení také zahladil. Přihlédl k tomu, že do zmíněné události vedl řádný život, příkladně vykonával své povolání, a navíc svojí pohotovou reakcí a poskytnutím první pomoci zachránil život tonoucí ženě, uvedl již dříve Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zeman se rozhodl udělit milost z humanitárních důvodů, i když omilostněný nesplňuje podmínky, které si prezident v minulosti stanovil, protože není ve vážném zdravotním stavu. Zeman zatím udělil 17 milostí.

reklama