reklama

Uvádí to koncepce výstavby české armády do roku 2030 (KVAČR), kterou by měla příští týden schvalovat vláda a kterou má ČTK k dispozici. Podle dokumentu se výrazně zkracuje varovací doba pro přípravu a nasazení české armády. Je proto nezbytné, aby měla už v míru lidské zálohy a materiální rezervy.

Stejně jako další strategické materiály České republiky i KVAČR připomíná světovou bezpečnostní nestabilitu. Poukazuje na soutěžení mezi velmocemi a poznamenává, že zároveň narůstá i význam některých regionálních mocností a nestátních aktérů. Existující bezpečnostní mechanismy přitom podle dokumentu nabízí jen omezené záruky zajištění mezinárodní bezpečnosti. "Zvyšuje se význam odolnosti společnosti a věrohodného odstrašení pro prevenci konfliktů," uvádí materiál.

KVAČR poukazuje na Rusko, které na východě Evropy "otevřeně a asertivně realizuje své mocenské ambice, a to i za použití vojenské síly". "Ruská federace využívá všech nástrojů hybridního působení k oslabení soudržnosti NATO a EU a k posílení svého vlivu ve světě, k čemuž využívá též své vojenské přítomnosti i použití vojenské síly v regionálních krizích a konfliktech," uvádí KVAČR. Za stále silnější bezpečnostní faktor pak považuje globální mocenské ambice Číny.

Existence slabých a hroutících se států na jih a jihovýchod od Evropy podle KVAČR vytvoří nestabilitu, která Evropu ohrožuje radikalizací části populace, extremismem, terorismem, organizovaným zločinem nebo zvyšováním ilegální migrace. Materiál předpokládá, že se v těchto regionech bude česká armáda i do budoucna podílet na řešení místních krizí.

Stabilitu a prosperitu otevřených společností podle dokumentu ohrožují dezinformační aktivity a kybernetické útoky. Upozorňuje na to, že české ozbrojené síly musí být připraveny reagovat na hybridní válčení už v době, kdy ještě není vyhlášen stav ohrožení státu a válečný stav.

I když je pravděpodobnost přímého vojenského napadení ČR podle dokumentu nadále nízká, musí být armáda připravena na působení na vlastním území. Zároveň se ale musí připravovat na případnou pomoc napadenému spojenci z NATO či EU. "Vznik takového konfliktu je obtížně předvídatelný a může nastat neočekávaně a s minimální varovací dobou," uvádí KVAČR.

Materiál zdůrazňuje důležitost úspěchu operace kolektivní obrany, která má pro bezpečnost ČR největší, potenciálně až existenční význam.

Kvůli nebezpečí rychlého vypuknutí konfliktu je podle KVAČR nezbytné, aby česká armáda už v míru měla potřebné lidské zálohy i materiální rezervy, které nelze v krátké době získat. Připravena také musí být na samostatnou, záchranně-vyprošťovací akci na pomoc ohroženým českým občanům v zahraničí.

Loading...

3 komentáře (Poslední 31.10. 15:27) Napište svůj názor

reklama