Vyplývá to z informací, které dnes na dotaz ČTK poskytlo tiskové oddělení úřadu. Na každého žáka s problémy školy získají 650 až 5850 korun podle toho, jak intenzivní doučování by potřeboval. Peníze mají do krajů odejít do konce ledna.

Ministerstvo již dříve informovalo o tom, že pro další podporu doučování od ledna do konce školního roku 2021/2022 vyčlenilo zhruba 400 milionů korun z evropských peněz Národního plánu obnovy. Mohou je využít základní a střední školy a konzervatoře zřizované obcemi a kraji. Oproti podzimu bude možné doučovat žáky všech ročníků středních škol a konzervatoří, nejen závěrečných. Peníze zároveň bude možné využít jen na individuální a skupinové doučování, nikoli na aktivity socializačního charakteru.

Rozdělení peněz mezi školy se proti podzimu přizpůsobí více počtům znevýhodněných, výrazně zaostávajících a dalších žáků s potřebou podpory. Informace o nich zjišťovalo ministerstvo v listopadu od ředitelů škol a následně je ještě upravilo například podle dat Agentury pro sociální začleňování nebo České školní inspekce, sdělila mluvčí úřadu Aneta Lednová. Na každého žáka z nepodnětného prostředí, který by potřeboval intenzivní individuální doučování, půjde 5850 korun. Na další zaostávající žáky s potřebou intenzivního skupinového doučování 2275 korun a na ostatní s potřebou jednorázového skupinového doučování 650 korun. Minimální částka na školu bude 3250 korun.

Na podzim obdržely základní školy na doučování asi 150 až 740 korun na dítě. Střední školy měly k dispozici kolem 150 korun na žáka. Celkem na doučování do prosince 2021 vyčlenil stát 250 milionů korun, peníze měly k dispozici všechny školy. Soukromé a církevní školy mohly požádat o dotaci. Podle Lednové budou moct požádat o podporu i nyní, dotaci by pak měly obdržet v březnu.

Nezisková organizace EDUin již dříve upozornila na potíže škol při čerpání peněz, které jim působí například zařazení doučování do rozvrhů nebo proplácení na dohodu o provedení práce a výše odměny za hodinu 250 korun. Uvedla, že by bylo vhodné umožnit školám využívat pro doučování i jiné podoby smluv a finanční ohodnocení zvýšit. Tyto podmínky ale zůstanou stejné jako na podzim.

Podle školní inspekce potřebovalo v důsledku distanční výuky doučování od září 180.000 žáků základních škol a 40.000 středoškoláků. Z nich se zhruba 30.000 žáků základních a přes 15.000 studentů středních škol do doučování nezapojilo. Do základních a středních škol v ČR chodí asi 1,4 milionu dětí.

Po tomto školním roce chce ministerstvo podpořit doučování z Národního plánu podpory ještě ve dvou dalších obdobích, a to od září do prosince 2022 a od ledna do srpna 2023.