Ministryně Langšádlová už dříve uvedla, že návrh respektuje turbulentní situaci a zvýšené nároky na rozpočet v souvislosti s dopady ruské agrese na Ukrajině. Proto požadavky na financování výzkumu pro rok 2023 vycházejí ze střednědobého výhledu, který v minulosti schválila vláda. Podle Langšádlové tento návrh, který měl být vládě předložen do konce května, poslouží jako podklad pro další jednání o možném růstu peněz na vědu.

Vláda se bude zabývat také střednědobým výhledem pro další léta. Pro rok 2024 RVVI navrhuje rozpočet na vědu ve výši 43,44 miliardy korun, v roce 2025 by pak měl být 45,22 miliardy korun.

Rada pro výzkum vedle zpracování návrhů rozpočtu na vědu spolupracuje také například na přípravě Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací či metodiky hodnocení výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (Metodika 2017+). Rada mimo jiné navrhuje vládě členy předsednictva a předsedy Technologické agentury ČR a Grantové agentury ČR.