reklama

Přezkoumávaná opatření ministerstva zdravotnictví však před soudem obstála, stejně jako zvolená metoda antigenního testování s odběrem z nosní dutiny. Zároveň soud znovu apeloval na důkladné odůvodňování koronavirových opatření.

Soudce Filip Dienstbier novinářům řekl, že posuzování přiměřenosti opatření je vysoce odbornou medicínskou záležitostí, přitom ale nebyl dnes navržen žádný důkaz znaleckým posudkem. "Soud opravdu nemůže zpochybňovat třeba lékařské závěry novinovými články nebo vyjádřeními do médií," uvedl Dienstbier.

Dnešní veřejné jednání bylo třetí, při němž se soud zabýval testováním ve firmách nebo návaznými povinnostmi zaměstnanců i zaměstnavatelů. Ve spojeném řízení projednal návrhy na zrušení opatření ve znění z 1., 5. a 15. března. Momentálně je v platnosti aktualizovaná verze téhož opatření. Pisateli návrhů byly Nezávislé odbory Teva Czech Industries a jedna zaměstnankyně podniku, dále brněnská společnost Castellana, která podniká v pohostinství, a její jednatelka.

Zákon neumožňuje podmínit přítomnost na pracovišti negativním testem nebo uložit zaměstnavateli, aby zajistil pro své zaměstnance příslušné testy, řekl u soudu advokát David Zahumenský, jenž aktéry zastupoval. Systém v praxi přináší potíže, je zbytečný, nikdy nemůže dosáhnout cíle, doplnil odborář opavské společnosti Teva Marek Mucha. Zástupce ministerstva zdravotnictví opatření hájil jako řádně odůvodněné a racionální. Zahumenský po vyhlášení verdiktu s novináři nehovořil.

První návrh na zrušení testování ve firmách zamítl soud 8. dubna. Povinnost podrobit se testování na koronavirus podle soudu vyplývá z pandemického zákona, opatření ministerstva jen upravuje podmínky a rozsah.

Jiný senát NSS 14. dubna rozhodl, že navazující opatření, které například ukládalo pozitivně testovaným zaměstnancům opustit pracoviště a podstoupit konfirmační PCR test, bylo v rozporu se zákonem. Zrušit ho nemohl, protože už bylo tou dobou nahrazeno novým zněním. Ministerstvo podle soudu neodůvodnilo, nakolik opatření přispívá k potlačování pandemie ani nezvážilo zásah do práv lidí. Dnes soud uvedl, že opatření o testování ve firmách je dostatečně podložené, byť jen stručně odůvodněné.

Minulý týden NSS zrušil celé mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které kromě jiného omezilo provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Zásah měl několikadenní odklad, ministerstvo tak mohlo opatření upravit.

Přezkoumávání opatření podle pandemického zákona je novou pravomocí NSS. Dosud dostal desítky návrhů. Některé předal k Městskému soudu v Praze, dalšími se zabývá. Některé bude odmítat pro zjevnou neopodstatněnost, pokud bude zjevné, že návrh nemůže být úspěšný. Momentálně pokračuje řízení o 46 návrzích. "Tuto agendu vyřizuje soud v přednostním režimu," uvedla mluvčí soudu Sylva Dostálová.

reklama