"Rozhodne-li se zákonodárce, že z rozumných důvodů je potřeba trvat na listinné podobě dokladů předkládaných při kontrole, může zpřísnit požadavky na formu dokumentů. V opačném případě je žádoucí zohlednit technologický i společenský pokrok. Právo je zapotřebí vykládat tak, aby reflektovalo potřeby ekonomické a společenské reality; nesmí tomu být naopak," stojí v rozhodnutí senátu s předsedou Josefem Baxou.

Takzvaná převodka je dokladem o převodu piva z daňového skladu do volného oběhu, závozníci by ji měli mít s sebou po celou dobu přepravy. Spolu s dalšími dokumenty umožňuje identifikovat při kontrole zboží a posoudit, zda byla řádně uhrazena spotřební daň. "Tento účel lze podle NSS bezesporu splnit i s pomocí dokumentů v elektronické podobě," napsali soudci.

Požadavek, aby zástupci pivovaru doložili, kdo, kdy, kde a jak kopie převodek pořídil, je podle soudu iracionální a nemá oporu v zákonné úpravě. Stejně jako papírový dokument, i jeho elektronickou podobu lze "přepravovat" společně se zbožím a předložit při kontrole třeba na displeji mobilu.

"To se v nyní posuzované věci stalo. Shodně jako v případě, kdy kontrolovaná osoba během místního šetření předloží listiny, lze předpokládat, že elektronická verze dokumentů zboží doprovázela v každém okamžiku přepravy. Na druhou stranu platí, že ani listinná podoba dokumentů automaticky nezaručuje, že zboží bylo dopravováno po celou dobu společně s nimi," uzavřeli soudci. Zda byly dokumenty po obsahové stránce v pořádku, NSS v řízení o kasační stížnosti celníků neřešil.