Podobně jako před pěti lety očekávají statistici, že konečné výsledky hlasování v prvním kole prezidentské volby budou k dispozici v sobotu 14. ledna ve večerních hodinách. Výsledky budou kromě volebního webu i na serveru www.volbyhned.cz.

"V lednu 2023 se hlasování uskuteční celkem v 14.733 volebních okrscích na území České republiky a na 110 zastupitelských úřadech v zahraničí. Kromě toho bude Český statistický úřad zpracovávat výsledky ze 14 speciálních volebních okrsků zřízených pro zvláštní způsoby hlasování (tzv. covid okrsky). Celkem tedy v tuto chvíli očekáváme ke zpracování celkem 14.857 zápisů o průběhu a výsledku hlasování," uvedl mluvčí.

Přesný počet voličů bude ČSÚ znát až po zpracování výsledků hlasování. "Na základě zkušeností z posledních voleb do Poslanecké sněmovny, které proběhly na podzim 2021, lze však usuzovat, že počet voličů bude obdobný, tedy zhruba 8,300.000," uvedl Cieslar.

"Zpracování výsledků prvního kola volby očekáváme dle minulých zkušeností v sobotu 14. ledna ve večerních hodinách," řekl mluvčí. Případnou prodlevu by podle něj mohlo způsobit například počasí. Dojezd některých komisí na přebírací místo může být delší kvůli špatné sjízdnosti silnic, zejména v horských oblastech, kde mohou hlasovat s voličským průkazem rekreanti.

"Podstatný však není čas zpracování, ale jeho kvalita. Vždy proto apelujeme na okrskové volební komise, aby zbytečně nespěchaly a výsledky zpracovávaly pečlivě, pozorně a v souladu s pokyny Českého statistického úřadu," sdělil mluvčí.

Výsledky hlasování voličů pak od komisí formou zápisu převezme ČSÚ na přebíracích místech a provede kontrolu úplnosti a logických vazeb mezi údaji. Poté pracovníci ČSÚ vloží data do systému a v zabezpečené elektronické podobě je odešlou k dalšímu zpracování do centrálního pracoviště statistického úřadu.

ČSÚ také zajišťuje důkladné proškolení jak svých zaměstnanců a externích spolupracovníků, tak členů okrskových volebních komisí. Do příprav voleb je zapojen takřka celý statistický úřad, počínaje lidmi přímo ve volebních týmech, kteří připravují metodiku, výpočetní techniku, programové vybavení, školení okrskových volebních komisí, organizační a personální zabezpečení, a konče těmi, kteří zajišťují materiální zabezpečení a logistiku, popsal Cieslar. Přímo ve dnech voleb se podle něj zpracování výsledků hlasování věnuje zhruba 2500 lidí, využívají téměř 1500 počítačů.

"Jako pomoc volebním komisím připravujeme okrskový program pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Ten nepočítá hlasy ani výsledky voleb, ale usnadňuje komisi vytvoření zápisu. Obsahuje také různé kontrolní vazby, takže snižuje riziko chybovosti. Pro členy volebních komisí je rovněž připraven instruktážní videopořad, který způsob zpracování výsledků názorně ukazuje," uvedl mluvčí.

Za pět let od poslední volby prezidenta bylo podle Cieslara kvůli změně legislativy nutné upravit tiskopisy, metodické pokyny i programové vybavení a vše důkladně vyzkoušet. Samotné volbě prezidenta budou předcházet kompletní zkoušky zpracování na všech pracovištích určených pro přejímku dat od okrskových komisí i v ústředí ČSÚ. Opakovaně se zároveň testují programy či databáze a kontroluje se funkčnost veškerých ICT prostředků, řekl mluvčí. Úřad systémy podrobuje funkčním i zátěžovým testům, dodal.