reklama

Příčinou malého zájmu o specializaci je podle odborníků zejména dlouhodobá podfinancovanost hygienické služby a její malá prestiž ve společnosti. Počet pracovníků služby podle bývalého hlavního hygienika Vladimíra Valenty klesl už mezi roky 2003 a 2013 ze zhruba 6000 na 3500.

Krajské hygienické stanice by se nyní v souvislosti s epidemií covidu měly posílit o 137 zaměstnanců. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v neděli uvedl, že z vládou schváleného zavýšení počtu míst je zatím obsazeno pět. Výběrová řízení nebyla ukončena a jasno bude v srpnu, dodal. Podle odborníků ale bude problematické místa obsadit.

Před personálním a ekonomickým oslabením hygienické služby varoval už v roce 2014 na zasedání zdravotnického výboru Sněmovny tehdejší hlavní hygienik Vladimír Valenta. Z jeho studie, na kterou upozornil server SeznamZprávy, plyne, že výdaje na hygienickou službu v ČR mezi roky 2006 a 2012 klesly asi o 40 procent z přibližně 2,24 miliardy na 1,33 miliardy korun. Podíl výdajů na hygienickou službu na celkových výdajích na zdravotnictví v roce 2006 činil 1,15 procenta, v roce 2012 pak 0,54 procenta.

Valenta upozorňoval na mizivý zájem absolventů lékařských fakult o profesi hygieniků. Poslancům tehdy řekl, že pokud se situace nezmění, hrozí, že za několik málo let nebude možné personálně zajistit systém ochrany veřejného zdraví při řešení výskytu vysoce nebezpečné nákazy. Zdravotnický výbor v reakci na jeho informace vyzval tehdy vládu k vytvoření podmínek pro ekonomické a personální oživení hygienické služby. Požádal také ministerstvo zdravotnictví, aby pro ni zvýšilo rozpočet.

Platy lékařů na hygienických stanicích začínají nyní na 22.980 Kč, zatímco v nemocnici na 33.420. Průměrná mzda v ČR byla letos v prvním čtvrtletí 34.077 korun. Rozdíl v platech lékařů by měla srovnat novela zákona o ochraně veřejného zdraví.

Podle Dlouhého je zvýšení platů hygieniků zásadní, ale je třeba činit i další opatření. Zmizet by podle odborníků měla třeba podmínka, že hygienici musí pro výkon státní služby absolvovat úřednickou zkoušku. "Systematicky je třeba též pracovat na zlepšení image oboru, to je prezentovat jej veřejnosti a zejména studentům lékařských fakult jako nesmírně pestrý a zajímavý lékařský obor, s přesahy do různých jiných oblastí a s obrovským dopadem na zdraví populace," řekl Dlouhý.

Podle informací, které zazněly na červnové tiskové konferenci organizované 3. LF, v ČR ročně absolvují studium hygieny jeden až dva lékaři. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové bylo na konci května na čtrnácti krajských hygienických stanicích 2094 zaměstnanců, z nich zhruba 197 lékařů. Velká část lékařů-hygieniků se podle ní blíží hranici 60 let.

reklama