Pavel o svých rozhodnutích informoval na sociální síti X. Ústavní soud podle prezidenta získává silného a zkušeného předsedu. Baxu označil za autoritu a jednoho z největších odborníků na trestní právo, připomněl také jeho kariéru u NSS.

"Oceňuji i jeho schopnost a ochotu srozumitelně vysvětlovat právní argumenty široké veřejnosti. Jsem přesvědčen, že svým vedením přispěje k budování obrazu Ústavního soudu jako spravedlivého a uvážlivého strážce demokracie a lidských práv," napsala hlava státu.

Ronovská podle Pavla přinese na ÚS bezprostřednost, energii či mezinárodní rozhled. "Její dlouholetá práce pro občanskou společnost a neziskový sektor ukazuje, že je ochotná dělat víc, než je standardně dáno její profesí. Zkušenost v této oblasti není v právnické komunitě příliš častá, ale přitom může být pro Ústavní soud velmi cenná," sdělil.

Nominaci Ronovské na ústavní soudkyni ve středu posvětil Senát. Horní parlamentní komora vyslovila souhlas i s dalšími dvěma kandidáty, kterými byli někdejší místopředseda Mezinárodního trestního soudu Robert Fremr a profesorka z katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Kateřina Ronovská.

Baxa je ústavním soudcem od počátku června, kdy Pavel jmenoval do funkce první tři kandidáty, které si prosadil. Kromě nového předsedy ÚS šlo o profesora ústavního práva Jana Wintra a někdejší prezidentku Soudcovské unie Danielu Zemanovou.

Na jmenování Baxy už reagoval premiér Petr Fiala (ODS), který nezapomněl poděkovat končícímu Pavlu Rychetskému. "Novému předsedovi Josefu Baxovi přeji vše dobré v nové funkci a těším se na spolupráci. Věřím, že Ústavní soud bude pod jeho vedením garancí ústavnosti a bude chránit základní práva a svobody," uvedl.

Ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) jméno nového předsedy nepřekvapilo. "Doufám, že v průběhu výkonu mandátu naplní, co avizoval mj. v Senátu, že se z Ústavního soudu nestane aktivistický tvůrce práva, tedy jakási nelegitimní 'třetí komora' Parlamentu ČR. Přeji mnoho zdaru při ochraně naší ústavnosti," napsal.

Ústavní soud je tvořen 15 soudci, kteří rozhodují ve čtyřech tříčlenných senátech nebo v plénu. Některá procesní rozhodnutí svěřuje zákon i jednotlivým soudcům. Soudce jmenuje se souhlasem Senátu prezident republiky na dobu deseti let, přičemž opakování mandátu není zakázáno. Předsedu a dva místopředsedy Ústavního soudu jmenuje prezident samostatně z řad soudců ÚS.