reklama

V roce 2013 činil měsíční plat prezidenta republiky 186.300 korun. Od té doby se zvýšil o 154.900 korun, což představuje 83 procent. V roce 2018, kdy Zeman nastoupil do druhého funkčního období, byl prezidentský plat 252.800 korun. Stejně se zvýšila i víceúčelová paušální náhrada, která hlavě státu podle platového zákona rovněž náleží. Letos dosahuje 235.200 korun měsíčně.

Od doby takzvané první republiky bylo zvykem, že se prezidentský příjem nedanil. Změna přišla za úřadování Václava Klause. Od roku 2011 tak plat hlavy státu podléhá zdanění, nikoli však zdravotním a sociálním odvodům.

Plat předsedy Ústavního soudu je letos o 11.400 korun nižší než plat hlavy státu. Měsíčně činí 329.800 korun. Předseda Ústavního soudu pobírá mnohem skromnější víceúčelovou paušální náhradu, 42.100 korun za měsíc.

Pro porovnání předsedové obou parlamentních komor a premiér letos berou 274.800 korun a místopředsedové Sněmovny a Senátu a ministři 195.300 korun měsíčně. Odměna místopředsedy vlády činí 236.000 korun a předsedů parlamentních výborů, komisí a delegací 144.100 korun za měsíc. Místopředsedové senátních a sněmovních výborů a předsedové podvýborů si každý měsíc přijdou na 123.200 korun a řadoví zákonodárci bez funkcí na 102.400 korun. Protože se jejich platy vypočítávají stejně jako příjem prezidenta, rovněž vzrostly za deset let o více než čtyři pětiny.

Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory aktuálně činí měsíčně 55.000 korun, paušální náhrada premiéra 35.100 korun a ministra 28.500 korun. V případě poslanců a senátorů představuje měsíční paušální náhrada na stravné a reprezentaci 15.200 korun, na cestovních náhradách mají podle vzdálenosti bydliště až 56.900 korun.

Platy vrcholných politiků a soudců se odvíjejí od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství vždy za předloňský rok. Vypočítávají se z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy v národním hospodářství a zákonného koeficientu 2,5, v případě soudců koeficientu tři.

Po odchodu z funkce pobírá prezident republiky doživotní rentu 50.000 korun měsíčně a paušální náhradu ve stejné výši, která je určena zejména na nájem kanceláře a na odměnu asistenta. Částky se od jejich zavedení v roce 2004 nezměnily.