reklama

Podle nedávného průzkumu CVVM má téměř třetina české populace dobrý přehled o důležitých otázkách v zemi, a přes polovinu se považuje za dostatečně způsobilou k účasti na politickém dění.

Přestože volby považuje 56 procent respondentů za účinný nástroj ovlivnění politiků, méně než pětina věří, že "lidé jako já mají možnost ovlivnit to, co dělají zvolení politici".

Zájem o politiku projevuje méně než polovina veřejnosti, přičemž ženy a mladí lidé jsou méně zapojeni než muži a starší občané.

V průzkumu také vynikl rozdíl v zájmu o politiku mezi politickými orientacemi, když levicově orientovaní jedinci vykazují vyšší míru zájmu než ti středoví.

Z lidí, kteří se hlásí k politickému středu, se zajímá o politiku 36 procent dotázaných. U levicově zaměřených lidí je to 61 procent a u pravicově zaměřených 60 procent.

Větší podíl respondentů než kdy dříve se cítí dostatečně způsobilými k účasti na politickém dění, což signalizuje rostoucí angažovanost veřejnosti v této oblasti.