reklama

O svoje zdraví se bojí 54 procent lidí. Údaje jsou z druhé poloviny července. V té době byli čeští občané k dalšímu vývoji situace ohledně šíření koronaviru podstatně skeptičtější než v druhé polovině června, vyplývá z průzkumu, o němž autoři informovali v tiskové zprávě.

Respondenti se také v zatím posledním průzkumu klonili k tomu, že se situace ohledně šíření koronaviru v České republice, Evropě i ve světě bude dále zhoršovat.

V druhé polovině července se o vývoj situace v souvislosti s šířením koronaviru více než čtvrtina (26 procent) českých občanů starších 15 let zajímala velmi a další více než polovina (51 procent) spíše. Jen pět procent respondentů se o vývoj situace nezajímalo vůbec.

Zájem o situaci okolo šíření koronaviru je vyšší mezi ženami, zajímá se o ni 82 procent žen a 72 procent mužů. Zájem o situaci s vývojem šíření viru stejně jako obavy o vlastní zdraví roste s věkem.

Rozdíly mezi muži a ženami panovaly i v obavách o vlastní zdraví, ženy se k těmto obavám přiznaly v 64 procentech, muži v 44 procentech. Ženy taky častěji uváděly, že se obávají o zdraví svých blízkých (75 procent žen, 64 procenta mužů). Menší míra obav o vlastní zdraví se objevila mezi respondenty s vysokoškolským vzděláním a obyvateli největších měst.

Osm procent respondentů červencového výzkumu uvedlo, že měli na základě příznaků podezření, že mají onemocnění covid-19. Na otázku, zda respondent sám má nebo měl testem potvrzené onemocnění covid-19, kladně odpovědělo jen necelé procento dotázaných.

Průzkum se konal 18. až 29. července na vzorku 972 lidí.

reklama